Liite:Verbitaivutus/suomi/regressoitua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo regressoidu-
vahva vokaalivartalo regressoitu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä regressoidun en regressoidu minä olen regressoitunut en ole regressoitunut
sinä regressoidut et regressoidu sinä olet regressoitunut et ole regressoitunut
hän regressoituu ei regressoidu hän on regressoitunut ei ole regressoitunut
me regressoidumme emme regressoidu me olemme regressoituneet emme ole regressoituneet
te
Te
regressoidutte
-"-
ette regressoidu
-"-
te
Te
olette regressoituneet
olette regressoitunut
ette ole regressoituneet
ette ole regressoitunut
he regressoituvat eivät regressoidu he ovat regressoituneet eivät ole regressoituneet
passiivi regressoidutaan ei regressoiduta passiivi on regressoiduttu ei ole regressoiduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä regressoiduin en regressoitunut minä olin regressoitunut en ollut regressoitunut
sinä regressoiduit et regressoitunut sinä olit regressoitunut et ollut regressoitunut
hän regressoitui ei regressoitunut hän oli regressoitunut ei ollut regressoitunut
me regressoiduimme emme regressoituneet me olimme regressoituneet emme olleet regressoituneet
te
Te
regressoiduitte
-"-
ette regressoituneet
ette regressoitunut
te
Te
olitte regressoituneet
olitte regressoitunut
ette olleet regressoituneet
ette olleet regressoitunut
he regressoituivat eivät regressoituneet he olivat regressoituneet eivät olleet regressoituneet
passiivi regressoiduttiin ei regressoiduttu passiivi oli regressoiduttu ei ollut regressoiduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä regressoituisin en regressoituisi minä olisin regressoitunut en olisi regressoitunut
sinä regressoituisit et regressoituisi sinä olisit regressoitunut et olisi regressoitunut
hän regressoituisi ei regressoituisi hän olisi regressoitunut ei olisi regressoitunut
me regressoituisimme emme regressoituisi me olisimme regressoituneet emme olisi regressoituneet
te
Te
regressoituisitte
-"-
ette regressoituisi
-"-
te
Te
olisitte regressoituneet
olisitte regressoitunut
ette olisi regressoituneet
ette olisi regressoitunut
he regressoituisivat eivät regressoituisi he olisivat regressoituneet eivät olisi regressoituneet
passiivi regressoiduttaisiin ei regressoiduttaisi passiivi olisi regressoiduttu ei olisi regressoiduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä regressoitunen en regressoitune minä lienen regressoitunut en liene regressoitunut
sinä regressoitunet et regressoitune sinä lienet regressoitunut et liene regressoitunut
hän regressoitunee ei regressoitune hän lienee regressoitunut ei liene regressoitunut
me regressoitunemme emme regressoitune me lienemme regressoituneet emme liene regressoituneet
te
Te
regressoitunette
-"-
ette regressoitune
-"-
te
Te
lienette regressoituneet
lienette regressoitunut
ette liene regressoituneet
ette liene regressoitunut
he regressoitunevat eivät regressoitune he lienevät regressoituneet eivät liene regressoituneet
passiivi regressoiduttaneen ei regressoiduttane passiivi lienee regressoiduttu ei liene regressoiduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä regressoidu älä regressoidu sinä
hän regressoitukoon älköön regressoituko hän olkoon regressoitunut älköön olko regressoitunut
me regressoitukaamme älkäämme regressoituko me
te
Te
regressoitukaa
-"-
älkää regressoituko
-"-
te
Te
he regressoitukoot älkööt regressoituko he olkoot regressoituneet älkööt olko regressoituneet
passiivi regressoiduttakoon älköön regressoiduttako passiivi olkoon regressoiduttu älköön olko regressoiduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. regressoitua preesens regressoituva regressoiduttava
pitkä 1. regressoituakseen1 perfekti regressoitunut regressoiduttu
2. inessiivi regressoituessa2 regressoiduttaessa agentti regressoituma4
instruktiivi regressoituen kielteinen agentti regressoitumaton
3. inessiivi regressoitumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi regressoitumasta
illatiivi regressoitumaan
adessiivi regressoitumalla
abessiivi regressoitumatta
instruktiivi regressoituman regressoiduttaman
4. nominatiivi regressoituminen
partitiivi regressoitumista
5 regressoitumaisillaan3