Liite:Verbitaivutus/suomi/reistata

Vartalot
vokaalivartalo reistaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo reistat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä reistaan en reistaa minä olen reistannut en ole reistannut
sinä reistaat et reistaa sinä olet reistannut et ole reistannut
hän reistaa ei reistaa hän on reistannut ei ole reistannut
me reistaamme emme reistaa me olemme reistanneet emme ole reistanneet
te
Te
reistaatte
-"-
ette reistaa
-"-
te
Te
olette reistanneet
olette reistannut
ette ole reistanneet
ette ole reistannut
he reistaavat eivät reistaa he ovat reistanneet eivät ole reistanneet
passiivi reistataan ei reistata passiivi on reistattu ei ole reistattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä reistasin en reistannut minä olin reistannut en ollut reistannut
sinä reistasit et reistannut sinä olit reistannut et ollut reistannut
hän reistasi ei reistannut hän oli reistannut ei ollut reistannut
me reistasimme emme reistanneet me olimme reistanneet emme olleet reistanneet
te
Te
reistasitte
-"-
ette reistanneet
ette reistannut
te
Te
olitte reistanneet
olitte reistannut
ette olleet reistanneet
ette olleet reistannut
he reistasivat eivät reistanneet he olivat reistanneet eivät olleet reistanneet
passiivi reistattiin ei reistattu passiivi oli reistattu ei ollut reistattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä reistaisin en reistaisi minä olisin reistannut en olisi reistannut
sinä reistaisit et reistaisi sinä olisit reistannut et olisi reistannut
hän reistaisi ei reistaisi hän olisi reistannut ei olisi reistannut
me reistaisimme emme reistaisi me olisimme reistanneet emme olisi reistanneet
te
Te
reistaisitte
-"-
ette reistaisi
-"-
te
Te
olisitte reistanneet
olisitte reistannut
ette olisi reistanneet
ette olisi reistannut
he reistaisivat eivät reistaisi he olisivat reistanneet eivät olisi reistanneet
passiivi reistattaisiin ei reistattaisi passiivi olisi reistattu ei olisi reistattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä reistannen en reistanne minä lienen reistannut en liene reistannut
sinä reistannet et reistanne sinä lienet reistannut et liene reistannut
hän reistannee ei reistanne hän lienee reistannut ei liene reistannut
me reistannemme emme reistanne me lienemme reistanneet emme liene reistanneet
te
Te
reistannette
-"-
ette reistanne
-"-
te
Te
lienette reistanneet
lienette reistannut
ette liene reistanneet
ette liene reistannut
he reistannevat eivät reistanne he lienevät reistanneet eivät liene reistanneet
passiivi reistattaneen ei reistattane passiivi lienee reistattu ei liene reistattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä reistaa älä reistaa sinä
hän reistatkoon älköön reistatko hän olkoon reistannut älköön olko reistannut
me reistatkaamme älkäämme reistatko me
te
Te
reistatkaa
-"-
älkää reistatko
-"-
te
Te
he reistatkoot älkööt reistatko he olkoot reistanneet älkööt olko reistanneet
passiivi reistattakoon älköön reistattako passiivi olkoon reistattu älköön olko reistattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. reistata preesens reistaava reistattava
pitkä 1. reistatakseen1 perfekti reistannut reistattu
2. inessiivi reistatessa2 reistattaessa agentti reistaama4
instruktiivi reistaten kielteinen agentti reistaamaton
3. inessiivi reistaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi reistaamasta
illatiivi reistaamaan
adessiivi reistaamalla
abessiivi reistaamatta
instruktiivi reistaaman reistattaman
4. nominatiivi reistaaminen
partitiivi reistaamista
5 reistaamaisillaan3