Liite:Verbitaivutus/suomi/riiustella

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä riiustelen en riiustele minä olen riiustellut en ole riiustellut
sinä riiustelet et riiustele sinä olet riiustellut et ole riiustellut
hän riiustelee ei riiustele hän on riiustellut ei ole riiustellut
me riiustelemme emme riiustele me olemme riiustelleet emme ole riiustelleet
te
Te
riiustelette
-"-
ette riiustele
-"-
te
Te
olette riiustelleet
olette riiustellut
ette ole riiustelleet
ette ole riiustellut
he riiustelevat eivät riiustele he ovat riiustelleet eivät ole riiustelleet
passiivi riiustellaan ei riiustella passiivi on riiusteltu ei ole riiusteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä riiustelin en riiustellut minä olin riiustellut en ollut riiustellut
sinä riiustelit et riiustellut sinä olit riiustellut et ollut riiustellut
hän riiusteli ei riiustellut hän oli riiustellut ei ollut riiustellut
me riiustelimme emme riiustelleet me olimme riiustelleet emme olleet riiustelleet
te
Te
riiustelitte
-"-
ette riiustelleet
ette riiustellut
te
Te
olitte riiustelleet
olitte riiustellut
ette olleet riiustelleet
ette olleet riiustellut
he riiustelivat eivät riiustelleet he olivat riiustelleet eivät olleet riiustelleet
passiivi riiusteltiin ei riiusteltu passiivi oli riiusteltu ei ollut riiusteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä riiustelisin en riiustelisi minä olisin riiustellut en olisi riiustellut
sinä riiustelisit et riiustelisi sinä olisit riiustellut et olisi riiustellut
hän riiustelisi ei riiustelisi hän olisi riiustellut ei olisi riiustellut
me riiustelisimme emme riiustelisi me olisimme riiustelleet emme olisi riiustelleet
te
Te
riiustelisitte
-"-
ette riiustelisi
-"-
te
Te
olisitte riiustelleet
olisitte riiustellut
ette olisi riiustelleet
ette olisi riiustellut
he riiustelisivat eivät riiustelisi he olisivat riiustelleet eivät olisi riiustelleet
passiivi riiusteltaisiin ei riiusteltaisi passiivi olisi riiusteltu ei olisi riiusteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä riiustellen en riiustelle minä lienen riiustellut en liene riiustellut
sinä riiustellet et riiustelle sinä lienet riiustellut et liene riiustellut
hän riiustellee ei riiustelle hän lienee riiustellut ei liene riiustellut
me riiustellemme emme riiustelle me lienemme riiustelleet emme liene riiustelleet
te
Te
riiustellette
-"-
ette riiustelle
-"-
te
Te
lienette riiustelleet
lienette riiustellut
ette liene riiustelleet
ette liene riiustellut
he riiustellevat eivät riiustelle he lienevät riiustelleet eivät liene riiustelleet
passiivi riiusteltaneen ei riiusteltane passiivi lienee riiusteltu ei liene riiusteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä riiustele älä riiustele sinä
hän riiustelkoon älköön riiustelko hän olkoon riiustellut älköön olko riiustellut
me riiustelkaamme älkäämme riiustelko me
te
Te
riiustelkaa
-"-
älkää riiustelko
-"-
te
Te
he riiustelkoot älkööt riiustelko he olkoot riiustelleet älkööt olko riiustelleet
passiivi riiusteltakoon älköön riiusteltako passiivi olkoon riiusteltu älköön olko riiusteltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. riiustella preesens riiusteleva riiusteltava
pitkä 1. riiustellakseen1 perfekti riiustellut riiusteltu
2. inessiivi riiustellessa2 riiusteltaessa agentti riiustelema4
instruktiivi riiustellen kielteinen agentti riiustelematon
3. inessiivi riiustelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi riiustelemasta
illatiivi riiustelemaan
adessiivi riiustelemalla
abessiivi riiustelematta
instruktiivi riiusteleman riiusteltaman
4. nominatiivi riiusteleminen
partitiivi riiustelemista
5 riiustelemaisillaan3