Liite:Verbitaivutus/suomi/saapua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saavun en saavu minä olen saapunut en ole saapunut
sinä saavut et saavu sinä olet saapunut et ole saapunut
hän saapuu ei saavu hän on saapunut ei ole saapunut
me saavumme emme saavu me olemme saapuneet emme ole saapuneet
te
Te
saavutte
-"-
ette saavu
-"-
te
Te
olette saapuneet
olette saapunut
ette ole saapuneet
ette ole saapunut
he saapuvat eivät saavu he ovat saapuneet eivät ole saapuneet
passiivi saavutaan ei saavuta passiivi on saavuttu ei ole saavuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saavuin en saapunut minä olin saapunut en ollut saapunut
sinä saavuit et saapunut sinä olit saapunut et ollut saapunut
hän saapui ei saapunut hän oli saapunut ei ollut saapunut
me saavuimme emme saapuneet me olimme saapuneet emme olleet saapuneet
te
Te
saavuitte
-"-
ette saapuneet
ette saapunut
te
Te
olitte saapuneet
olitte saapunut
ette olleet saapuneet
ette olleet saapunut
he saapuivat eivät saapuneet he olivat saapuneet eivät olleet saapuneet
passiivi saavuttiin ei saavuttu passiivi oli saavuttu ei ollut saavuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saapuisin en saapuisi minä olisin saapunut en olisi saapunut
sinä saapuisit et saapuisi sinä olisit saapunut et olisi saapunut
hän saapuisi ei saapuisi hän olisi saapunut ei olisi saapunut
me saapuisimme emme saapuisi me olisimme saapuneet emme olisi saapuneet
te
Te
saapuisitte
-"-
ette saapuisi
-"-
te
Te
olisitte saapuneet
olisitte saapunut
ette olisi saapuneet
ette olisi saapunut
he saapuisivat eivät saapuisi he olisivat saapuneet eivät olisi saapuneet
passiivi saavuttaisiin ei saavuttaisi passiivi olisi saavuttu ei olisi saavuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saapunen en saapune minä lienen saapunut en liene saapunut
sinä saapunet et saapune sinä lienet saapunut et liene saapunut
hän saapunee ei saapune hän lienee saapunut ei liene saapunut
me saapunemme emme saapune me lienemme saapuneet emme liene saapuneet
te
Te
saapunette
-"-
ette saapune
-"-
te
Te
lienette saapuneet
lienette saapunut
ette liene saapuneet
ette liene saapunut
he saapunevat eivät saapune he lienevät saapuneet eivät liene saapuneet
passiivi saavuttaneen ei saavuttane passiivi lienee saavuttu ei liene saavuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä saavu älä saavu sinä
hän saapukoon älköön saapuko hän olkoon saapunut älköön olko saapunut
me saapukaamme älkäämme saapuko me
te
Te
saapukaa
-"-
älkää saapuko
-"-
te
Te
he saapukoot älkööt saapuko he olkoot saapuneet älkööt olko saapuneet
passiivi saavuttakoon älköön saavuttako passiivi olkoon saavuttu älköön olko saavuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. saapua preesens saapuva saavuttava
pitkä 1. saapuakseen1 perfekti saapunut saavuttu
2. inessiivi saapuessa2 saavuttaessa agentti saapuma4
instruktiivi saapuen kielteinen agentti saapumaton
3. inessiivi saapumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi saapumasta
illatiivi saapumaan
adessiivi saapumalla
abessiivi saapumatta
instruktiivi saapuman saavuttaman
4. nominatiivi saapuminen
partitiivi saapumista
5 saapumaisillaan3