Liite:Verbitaivutus/suomi/saavuttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo saavuta-
vahva vokaalivartalo saavutta-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saavutan en saavuta minä olen saavuttanut en ole saavuttanut
sinä saavutat et saavuta sinä olet saavuttanut et ole saavuttanut
hän saavuttaa ei saavuta hän on saavuttanut ei ole saavuttanut
me saavutamme emme saavuta me olemme saavuttaneet emme ole saavuttaneet
te
Te
saavutatte
-"-
ette saavuta
-"-
te
Te
olette saavuttaneet
olette saavuttanut
ette ole saavuttaneet
ette ole saavuttanut
he saavuttavat eivät saavuta he ovat saavuttaneet eivät ole saavuttaneet
passiivi saavutetaan ei saavuteta passiivi on saavutettu ei ole saavutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saavutin en saavuttanut minä olin saavuttanut en ollut saavuttanut
sinä saavutit et saavuttanut sinä olit saavuttanut et ollut saavuttanut
hän saavutti ei saavuttanut hän oli saavuttanut ei ollut saavuttanut
me saavutimme emme saavuttaneet me olimme saavuttaneet emme olleet saavuttaneet
te
Te
saavutitte
-"-
ette saavuttaneet
ette saavuttanut
te
Te
olitte saavuttaneet
olitte saavuttanut
ette olleet saavuttaneet
ette olleet saavuttanut
he saavuttivat eivät saavuttaneet he olivat saavuttaneet eivät olleet saavuttaneet
passiivi saavutettiin ei saavutettu passiivi oli saavutettu ei ollut saavutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saavuttaisin en saavuttaisi minä olisin saavuttanut en olisi saavuttanut
sinä saavuttaisit et saavuttaisi sinä olisit saavuttanut et olisi saavuttanut
hän saavuttaisi ei saavuttaisi hän olisi saavuttanut ei olisi saavuttanut
me saavuttaisimme emme saavuttaisi me olisimme saavuttaneet emme olisi saavuttaneet
te
Te
saavuttaisitte
-"-
ette saavuttaisi
-"-
te
Te
olisitte saavuttaneet
olisitte saavuttanut
ette olisi saavuttaneet
ette olisi saavuttanut
he saavuttaisivat eivät saavuttaisi he olisivat saavuttaneet eivät olisi saavuttaneet
passiivi saavutettaisiin ei saavutettaisi passiivi olisi saavutettu ei olisi saavutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saavuttanen en saavuttane minä lienen saavuttanut en liene saavuttanut
sinä saavuttanet et saavuttane sinä lienet saavuttanut et liene saavuttanut
hän saavuttanee ei saavuttane hän lienee saavuttanut ei liene saavuttanut
me saavuttanemme emme saavuttane me lienemme saavuttaneet emme liene saavuttaneet
te
Te
saavuttanette
-"-
ette saavuttane
-"-
te
Te
lienette saavuttaneet
lienette saavuttanut
ette liene saavuttaneet
ette liene saavuttanut
he saavuttanevat eivät saavuttane he lienevät saavuttaneet eivät liene saavuttaneet
passiivi saavutettaneen ei saavutettane passiivi lienee saavutettu ei liene saavutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä saavuta älä saavuta sinä
hän saavuttakoon älköön saavuttako hän olkoon saavuttanut älköön olko saavuttanut
me saavuttakaamme älkäämme saavuttako me
te
Te
saavuttakaa
-"-
älkää saavuttako
-"-
te
Te
he saavuttakoot älkööt saavuttako he olkoot saavuttaneet älkööt olko saavuttaneet
passiivi saavutettakoon älköön saavutettako passiivi olkoon saavutettu älköön olko saavutettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. saavuttaa preesens saavuttava saavutettava
pitkä 1. saavuttaakseen1 perfekti saavuttanut saavutettu
2. inessiivi saavuttaessa2 saavutettaessa agentti saavuttama4
instruktiivi saavuttaen kielteinen agentti saavuttamaton
3. inessiivi saavuttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi saavuttamasta
illatiivi saavuttamaan
adessiivi saavuttamalla
abessiivi saavuttamatta
instruktiivi saavuttaman saavutettaman
4. nominatiivi saavuttaminen
partitiivi saavuttamista
5 saavuttamaisillaan3