Liite:Verbitaivutus/suomi/saivarrella

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saivartelen en saivartele minä olen saivarrellut en ole saivarrellut
sinä saivartelet et saivartele sinä olet saivarrellut et ole saivarrellut
hän saivartelee ei saivartele hän on saivarrellut ei ole saivarrellut
me saivartelemme emme saivartele me olemme saivarrelleet emme ole saivarrelleet
te
Te
saivartelette
-"-
ette saivartele
-"-
te
Te
olette saivarrelleet
olette saivarrellut
ette ole saivarrelleet
ette ole saivarrellut
he saivartelevat eivät saivartele he ovat saivarrelleet eivät ole saivarrelleet
passiivi saivarrellaan ei saivarrella passiivi on saivarreltu ei ole saivarreltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saivartelin en saivarrellut minä olin saivarrellut en ollut saivarrellut
sinä saivartelit et saivarrellut sinä olit saivarrellut et ollut saivarrellut
hän saivarteli ei saivarrellut hän oli saivarrellut ei ollut saivarrellut
me saivartelimme emme saivarrelleet me olimme saivarrelleet emme olleet saivarrelleet
te
Te
saivartelitte
-"-
ette saivarrelleet
ette saivarrellut
te
Te
olitte saivarrelleet
olitte saivarrellut
ette olleet saivarrelleet
ette olleet saivarrellut
he saivartelivat eivät saivarrelleet he olivat saivarrelleet eivät olleet saivarrelleet
passiivi saivarreltiin ei saivarreltu passiivi oli saivarreltu ei ollut saivarreltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saivartelisin en saivartelisi minä olisin saivarrellut en olisi saivarrellut
sinä saivartelisit et saivartelisi sinä olisit saivarrellut et olisi saivarrellut
hän saivartelisi ei saivartelisi hän olisi saivarrellut ei olisi saivarrellut
me saivartelisimme emme saivartelisi me olisimme saivarrelleet emme olisi saivarrelleet
te
Te
saivartelisitte
-"-
ette saivartelisi
-"-
te
Te
olisitte saivarrelleet
olisitte saivarrellut
ette olisi saivarrelleet
ette olisi saivarrellut
he saivartelisivat eivät saivartelisi he olisivat saivarrelleet eivät olisi saivarrelleet
passiivi saivarreltaisiin ei saivarreltaisi passiivi olisi saivarreltu ei olisi saivarreltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saivarrellen en saivarrelle minä lienen saivarrellut en liene saivarrellut
sinä saivarrellet et saivarrelle sinä lienet saivarrellut et liene saivarrellut
hän saivarrellee ei saivarrelle hän lienee saivarrellut ei liene saivarrellut
me saivarrellemme emme saivarrelle me lienemme saivarrelleet emme liene saivarrelleet
te
Te
saivarrellette
-"-
ette saivarrelle
-"-
te
Te
lienette saivarrelleet
lienette saivarrellut
ette liene saivarrelleet
ette liene saivarrellut
he saivarrellevat eivät saivarrelle he lienevät saivarrelleet eivät liene saivarrelleet
passiivi saivarreltaneen ei saivarreltane passiivi lienee saivarreltu ei liene saivarreltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä saivartele älä saivartele sinä
hän saivarrelkoon älköön saivarrelko hän olkoon saivarrellut älköön olko saivarrellut
me saivarrelkaamme älkäämme saivarrelko me
te
Te
saivarrelkaa
-"-
älkää saivarrelko
-"-
te
Te
he saivarrelkoot älkööt saivarrelko he olkoot saivarrelleet älkööt olko saivarrelleet
passiivi saivarreltakoon älköön saivarreltako passiivi olkoon saivarreltu älköön olko saivarreltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. saivarrella preesens saivarteleva saivarreltava
pitkä 1. saivarrellakseen1 perfekti saivarrellut saivarreltu
2. inessiivi saivarrellessa2 saivarreltaessa agentti saivartelema4
instruktiivi saivarrellen kielteinen agentti saivartelematon
3. inessiivi saivartelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi saivartelemasta
illatiivi saivartelemaan
adessiivi saivartelemalla
abessiivi saivartelematta
instruktiivi saivarteleman saivarreltaman
4. nominatiivi saivarteleminen
partitiivi saivartelemista
5 saivartelemaisillaan3