Liite:Verbitaivutus/suomi/sapettaa

  • verbi sapettaa, taivutustyyppi 53; taipuu vain kolmansissa persoonissa
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo sapeta-
vahva vokaalivartalo sapetta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän sapettaa ei sapeta hän on sapettanut ei ole sapettanut
me me
te
Te
te
Te
he sapettavat eivät sapeta he ovat sapettaneet eivät ole sapettaneet
passiivi passiivi
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän sapetti ei sapettanut hän oli sapettanut ei ollut sapettanut
me me
te
Te
te
Te
he sapettivat eivät sapettaneet he olivat sapettaneet eivät olleet sapettaneet
passiivi passiivi
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän sapettaisi ei sapettaisi hän olisi sapettanut ei olisi sapettanut
me me
te
Te
te
Te
he sapettaisivat eivät sapettaisi he olisivat sapettaneet eivät olisi sapettaneet
passiivi passiivi
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän sapettanee ei sapettane hän lienee sapettanut ei liene sapettanut
me me
te
Te
te
Te
he sapettanevat eivät sapettane he lienevät sapettaneet eivät liene sapettaneet
passiivi passiivi
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän sapettakoon älköön sapettako hän olkoon sapettanut älköön olko sapettanut
me me
te
Te
te
Te
he sapettakoot älkööt sapettako he olkoot sapettaneet älkööt olko sapettaneet
passiivi passiivi

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sapettaa preesens sapettava
pitkä 1. 1 perfekti sapettanut
2. inessiivi 2 agentti 4
instruktiivi kielteinen agentti
3. inessiivi 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi
illatiivi
adessiivi
abessiivi
instruktiivi
4.
5 3