Liite:Verbitaivutus/suomi/seurata

Vartalot
vokaalivartalo seuraa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo seurat-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä seuraan en seuraa minä olen seurannut en ole seurannut
sinä seuraat et seuraa sinä olet seurannut et ole seurannut
hän seuraa ei seuraa hän on seurannut ei ole seurannut
me seuraamme emme seuraa me olemme seuranneet emme ole seuranneet
te
Te
seuraatte
-"-
ette seuraa
-"-
te
Te
olette seuranneet
olette seurannut
ette ole seuranneet
ette ole seurannut
he seuraavat eivät seuraa he ovat seuranneet eivät ole seuranneet
passiivi seurataan ei seurata passiivi on seurattu ei ole seurattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä seurasin en seurannut minä olin seurannut en ollut seurannut
sinä seurasit et seurannut sinä olit seurannut et ollut seurannut
hän seurasi ei seurannut hän oli seurannut ei ollut seurannut
me seurasimme emme seuranneet me olimme seuranneet emme olleet seuranneet
te
Te
seurasitte
-"-
ette seuranneet
ette seurannut
te
Te
olitte seuranneet
olitte seurannut
ette olleet seuranneet
ette olleet seurannut
he seurasivat eivät seuranneet he olivat seuranneet eivät olleet seuranneet
passiivi seurattiin ei seurattu passiivi oli seurattu ei ollut seurattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä seuraisin en seuraisi minä olisin seurannut en olisi seurannut
sinä seuraisit et seuraisi sinä olisit seurannut et olisi seurannut
hän seuraisi ei seuraisi hän olisi seurannut ei olisi seurannut
me seuraisimme emme seuraisi me olisimme seuranneet emme olisi seuranneet
te
Te
seuraisitte
-"-
ette seuraisi
-"-
te
Te
olisitte seuranneet
olisitte seurannut
ette olisi seuranneet
ette olisi seurannut
he seuraisivat eivät seuraisi he olisivat seuranneet eivät olisi seuranneet
passiivi seurattaisiin ei seurattaisi passiivi olisi seurattu ei olisi seurattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä seurannen en seuranne minä lienen seurannut en liene seurannut
sinä seurannet et seuranne sinä lienet seurannut et liene seurannut
hän seurannee ei seuranne hän lienee seurannut ei liene seurannut
me seurannemme emme seuranne me lienemme seuranneet emme liene seuranneet
te
Te
seurannette
-"-
ette seuranne
-"-
te
Te
lienette seuranneet
lienette seurannut
ette liene seuranneet
ette liene seurannut
he seurannevat eivät seuranne he lienevät seuranneet eivät liene seuranneet
passiivi seurattaneen ei seurattane passiivi lienee seurattu ei liene seurattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä seuraa älä seuraa sinä
hän seuratkoon älköön seuratko hän olkoon seurannut älköön olko seurannut
me seuratkaamme älkäämme seuratko me
te
Te
seuratkaa
-"-
älkää seuratko
-"-
te
Te
he seuratkoot älkööt seuratko he olkoot seuranneet älkööt olko seuranneet
passiivi seurattakoon älköön seurattako passiivi olkoon seurattu älköön olko seurattu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. seurata preesens seuraava seurattava
pitkä 1. seuratakseen1 perfekti seurannut seurattu
2. inessiivi seuratessa2 seurattaessa agentti seuraama4
instruktiivi seuraten kielteinen agentti seuraamaton
3. inessiivi seuraamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi seuraamasta
illatiivi seuraamaan
adessiivi seuraamalla
abessiivi seuraamatta
instruktiivi seuraaman seurattaman
4. seuraaminen
5 seuraamaisillaan3