Liite:Verbitaivutus/suomi/shakata

Vartalot
vokaalivartalo shakkaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo shakat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä shakkaan en shakkaa minä olen shakannut en ole shakannut
sinä shakkaat et shakkaa sinä olet shakannut et ole shakannut
hän shakkaa ei shakkaa hän on shakannut ei ole shakannut
me shakkaamme emme shakkaa me olemme shakanneet emme ole shakanneet
te
Te
shakkaatte
-"-
ette shakkaa
-"-
te
Te
olette shakanneet
olette shakannut
ette ole shakanneet
ette ole shakannut
he shakkaavat eivät shakkaa he ovat shakanneet eivät ole shakanneet
passiivi shakataan ei shakata passiivi on shakattu ei ole shakattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä shakkasin en shakannut minä olin shakannut en ollut shakannut
sinä shakkasit et shakannut sinä olit shakannut et ollut shakannut
hän shakkasi ei shakannut hän oli shakannut ei ollut shakannut
me shakkasimme emme shakanneet me olimme shakanneet emme olleet shakanneet
te
Te
shakkasitte
-"-
ette shakanneet
ette shakannut
te
Te
olitte shakanneet
olitte shakannut
ette olleet shakanneet
ette olleet shakannut
he shakkasivat eivät shakanneet he olivat shakanneet eivät olleet shakanneet
passiivi shakattiin ei shakattu passiivi oli shakattu ei ollut shakattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä shakkaisin en shakkaisi minä olisin shakannut en olisi shakannut
sinä shakkaisit et shakkaisi sinä olisit shakannut et olisi shakannut
hän shakkaisi ei shakkaisi hän olisi shakannut ei olisi shakannut
me shakkaisimme emme shakkaisi me olisimme shakanneet emme olisi shakanneet
te
Te
shakkaisitte
-"-
ette shakkaisi
-"-
te
Te
olisitte shakanneet
olisitte shakannut
ette olisi shakanneet
ette olisi shakannut
he shakkaisivat eivät shakkaisi he olisivat shakanneet eivät olisi shakanneet
passiivi shakattaisiin ei shakattaisi passiivi olisi shakattu ei olisi shakattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä shakannen en shakanne minä lienen shakannut en liene shakannut
sinä shakannet et shakanne sinä lienet shakannut et liene shakannut
hän shakannee ei shakanne hän lienee shakannut ei liene shakannut
me shakannemme emme shakanne me lienemme shakanneet emme liene shakanneet
te
Te
shakannette
-"-
ette shakanne
-"-
te
Te
lienette shakanneet
lienette shakannut
ette liene shakanneet
ette liene shakannut
he shakannevat eivät shakanne he lienevät shakanneet eivät liene shakanneet
passiivi shakattaneen ei shakattane passiivi lienee shakattu ei liene shakattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä shakkaa älä shakkaa sinä
hän shakatkoon älköön shakatko hän olkoon shakannut älköön olko shakannut
me shakatkaamme älkäämme shakatko me
te
Te
shakatkaa
-"-
älkää shakatko
-"-
te
Te
he shakatkoot älkööt shakatko he olkoot shakanneet älkööt olko shakanneet
passiivi shakattakoon älköön shakattako passiivi olkoon shakattu älköön olko shakattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. shakata preesens shakkaava shakattava
pitkä 1. shakatakseen1 perfekti shakannut shakattu
2. inessiivi shakatessa2 shakattaessa agentti shakkaama4
instruktiivi shakaten kielteinen agentti shakkaamaton
3. inessiivi shakkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi shakkaamasta
illatiivi shakkaamaan
adessiivi shakkaamalla
abessiivi shakkaamatta
instruktiivi shakkaaman shakattaman
4. nominatiivi shakkaaminen
partitiivi shakkaamista
5 shakkaamaisillaan3