Liite:Verbitaivutus/suomi/sivuuttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo sivuuta-
vahva vokaalivartalo sivuutta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sivuutan en sivuuta minä olen sivuuttanut en ole sivuuttanut
sinä sivuutat et sivuuta sinä olet sivuuttanut et ole sivuuttanut
hän sivuuttaa ei sivuuta hän on sivuuttanut ei ole sivuuttanut
me sivuutamme emme sivuuta me olemme sivuuttaneet emme ole sivuuttaneet
te
Te
sivuutatte
-"-
ette sivuuta
-"-
te
Te
olette sivuuttaneet
olette sivuuttanut
ette ole sivuuttaneet
ette ole sivuuttanut
he sivuuttavat eivät sivuuta he ovat sivuuttaneet eivät ole sivuuttaneet
passiivi sivuutetaan ei sivuuteta passiivi on sivuutettu ei ole sivuutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sivuutin en sivuuttanut minä olin sivuuttanut en ollut sivuuttanut
sinä sivuutit et sivuuttanut sinä olit sivuuttanut et ollut sivuuttanut
hän sivuutti ei sivuuttanut hän oli sivuuttanut ei ollut sivuuttanut
me sivuutimme emme sivuuttaneet me olimme sivuuttaneet emme olleet sivuuttaneet
te
Te
sivuutitte
-"-
ette sivuuttaneet
ette sivuuttanut
te
Te
olitte sivuuttaneet
olitte sivuuttanut
ette olleet sivuuttaneet
ette olleet sivuuttanut
he sivuuttivat eivät sivuuttaneet he olivat sivuuttaneet eivät olleet sivuuttaneet
passiivi sivuutettiin ei sivuutettu passiivi oli sivuutettu ei ollut sivuutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sivuuttaisin en sivuuttaisi minä olisin sivuuttanut en olisi sivuuttanut
sinä sivuuttaisit et sivuuttaisi sinä olisit sivuuttanut et olisi sivuuttanut
hän sivuuttaisi ei sivuuttaisi hän olisi sivuuttanut ei olisi sivuuttanut
me sivuuttaisimme emme sivuuttaisi me olisimme sivuuttaneet emme olisi sivuuttaneet
te
Te
sivuuttaisitte
-"-
ette sivuuttaisi
-"-
te
Te
olisitte sivuuttaneet
olisitte sivuuttanut
ette olisi sivuuttaneet
ette olisi sivuuttanut
he sivuuttaisivat eivät sivuuttaisi he olisivat sivuuttaneet eivät olisi sivuuttaneet
passiivi sivuutettaisiin ei sivuutettaisi passiivi olisi sivuutettu ei olisi sivuutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sivuuttanen en sivuuttane minä lienen sivuuttanut en liene sivuuttanut
sinä sivuuttanet et sivuuttane sinä lienet sivuuttanut et liene sivuuttanut
hän sivuuttanee ei sivuuttane hän lienee sivuuttanut ei liene sivuuttanut
me sivuuttanemme emme sivuuttane me lienemme sivuuttaneet emme liene sivuuttaneet
te
Te
sivuuttanette
-"-
ette sivuuttane
-"-
te
Te
lienette sivuuttaneet
lienette sivuuttanut
ette liene sivuuttaneet
ette liene sivuuttanut
he sivuuttanevat eivät sivuuttane he lienevät sivuuttaneet eivät liene sivuuttaneet
passiivi sivuutettaneen ei sivuutettane passiivi lienee sivuutettu ei liene sivuutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sivuuta älä sivuuta sinä
hän sivuuttakoon älköön sivuuttako hän olkoon sivuuttanut älköön olko sivuuttanut
me sivuuttakaamme älkäämme sivuuttako me
te
Te
sivuuttakaa
-"-
älkää sivuuttako
-"-
te
Te
he sivuuttakoot älkööt sivuuttako he olkoot sivuuttaneet älkööt olko sivuuttaneet
passiivi sivuutettakoon älköön sivuutettako passiivi olkoon sivuutettu älköön olko sivuutettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sivuuttaa preesens sivuuttava sivuutettava
pitkä 1. sivuuttaakseen1 perfekti sivuuttanut sivuutettu
2. inessiivi sivuuttaessa2 sivuutettaessa agentti sivuuttama4
instruktiivi sivuuttaen kielteinen agentti sivuuttamaton
3. inessiivi sivuuttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sivuuttamasta
illatiivi sivuuttamaan
adessiivi sivuuttamalla
abessiivi sivuuttamatta
instruktiivi sivuuttaman sivuutettaman
4. sivuuttaminen
5 sivuuttamaisillaan3