Liite:Verbitaivutus/suomi/soveltaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo sovella-
vahva vokaalivartalo sovelta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sovellan en sovella minä olen soveltanut en ole soveltanut
sinä sovellat et sovella sinä olet soveltanut et ole soveltanut
hän soveltaa ei sovella hän on soveltanut ei ole soveltanut
me sovellamme emme sovella me olemme soveltaneet emme ole soveltaneet
te
Te
sovellatte
-"-
ette sovella
-"-
te
Te
olette soveltaneet
olette soveltanut
ette ole soveltaneet
ette ole soveltanut
he soveltavat eivät sovella he ovat soveltaneet eivät ole soveltaneet
passiivi sovelletaan ei sovelleta passiivi on sovellettu ei ole sovellettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sovelsin en soveltanut minä olin soveltanut en ollut soveltanut
sinä sovelsit et soveltanut sinä olit soveltanut et ollut soveltanut
hän sovelsi ei soveltanut hän oli soveltanut ei ollut soveltanut
me sovelsimme emme soveltaneet me olimme soveltaneet emme olleet soveltaneet
te
Te
sovelsitte
-"-
ette soveltaneet
ette soveltanut
te
Te
olitte soveltaneet
olitte soveltanut
ette olleet soveltaneet
ette olleet soveltanut
he sovelsivat eivät soveltaneet he olivat soveltaneet eivät olleet soveltaneet
passiivi sovellettiin ei sovellettu passiivi oli sovellettu ei ollut sovellettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soveltaisin en soveltaisi minä olisin soveltanut en olisi soveltanut
sinä soveltaisit et soveltaisi sinä olisit soveltanut et olisi soveltanut
hän soveltaisi ei soveltaisi hän olisi soveltanut ei olisi soveltanut
me soveltaisimme emme soveltaisi me olisimme soveltaneet emme olisi soveltaneet
te
Te
soveltaisitte
-"-
ette soveltaisi
-"-
te
Te
olisitte soveltaneet
olisitte soveltanut
ette olisi soveltaneet
ette olisi soveltanut
he soveltaisivat eivät soveltaisi he olisivat soveltaneet eivät olisi soveltaneet
passiivi sovellettaisiin ei sovellettaisi passiivi olisi sovellettu ei olisi sovellettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soveltanen en soveltane minä lienen soveltanut en liene soveltanut
sinä soveltanet et soveltane sinä lienet soveltanut et liene soveltanut
hän soveltanee ei soveltane hän lienee soveltanut ei liene soveltanut
me soveltanemme emme soveltane me lienemme soveltaneet emme liene soveltaneet
te
Te
soveltanette
-"-
ette soveltane
-"-
te
Te
lienette soveltaneet
lienette soveltanut
ette liene soveltaneet
ette liene soveltanut
he soveltanevat eivät soveltane he lienevät soveltaneet eivät liene soveltaneet
passiivi sovellettaneen ei sovellettane passiivi lienee sovellettu ei liene sovellettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sovella älä sovella sinä
hän soveltakoon älköön soveltako hän olkoon soveltanut älköön olko soveltanut
me soveltakaamme älkäämme soveltako me
te
Te
soveltakaa
-"-
älkää soveltako
-"-
te
Te
he soveltakoot älkööt soveltako he olkoot soveltaneet älkööt olko soveltaneet
passiivi sovellettakoon älköön sovellettako passiivi olkoon sovellettu älköön olko sovellettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. soveltaa preesens soveltava sovellettava
pitkä 1. soveltaakseen1 perfekti soveltanut sovellettu
2. inessiivi soveltaessa2 sovellettaessa agentti soveltama4
instruktiivi soveltaen kielteinen agentti soveltamaton
3. inessiivi soveltamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi soveltamasta
illatiivi soveltamaan
adessiivi soveltamalla
abessiivi soveltamatta
instruktiivi soveltaman sovellettaman
4. soveltaminen
5 soveltamaisillaan3