Liite:Verbitaivutus/suomi/suojautua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo suojaudu-
vahva vokaalivartalo suojautu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suojaudun en suojaudu minä olen suojautunut en ole suojautunut
sinä suojaudut et suojaudu sinä olet suojautunut et ole suojautunut
hän suojautuu ei suojaudu hän on suojautunut ei ole suojautunut
me suojaudumme emme suojaudu me olemme suojautuneet emme ole suojautuneet
te
Te
suojaudutte
-"-
ette suojaudu
-"-
te
Te
olette suojautuneet
olette suojautunut
ette ole suojautuneet
ette ole suojautunut
he suojautuvat eivät suojaudu he ovat suojautuneet eivät ole suojautuneet
passiivi suojaudutaan ei suojauduta passiivi on suojauduttu ei ole suojauduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suojauduin en suojautunut minä olin suojautunut en ollut suojautunut
sinä suojauduit et suojautunut sinä olit suojautunut et ollut suojautunut
hän suojautui ei suojautunut hän oli suojautunut ei ollut suojautunut
me suojauduimme emme suojautuneet me olimme suojautuneet emme olleet suojautuneet
te
Te
suojauduitte
-"-
ette suojautuneet
ette suojautunut
te
Te
olitte suojautuneet
olitte suojautunut
ette olleet suojautuneet
ette olleet suojautunut
he suojautuivat eivät suojautuneet he olivat suojautuneet eivät olleet suojautuneet
passiivi suojauduttiin ei suojauduttu passiivi oli suojauduttu ei ollut suojauduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suojautuisin en suojautuisi minä olisin suojautunut en olisi suojautunut
sinä suojautuisit et suojautuisi sinä olisit suojautunut et olisi suojautunut
hän suojautuisi ei suojautuisi hän olisi suojautunut ei olisi suojautunut
me suojautuisimme emme suojautuisi me olisimme suojautuneet emme olisi suojautuneet
te
Te
suojautuisitte
-"-
ette suojautuisi
-"-
te
Te
olisitte suojautuneet
olisitte suojautunut
ette olisi suojautuneet
ette olisi suojautunut
he suojautuisivat eivät suojautuisi he olisivat suojautuneet eivät olisi suojautuneet
passiivi suojauduttaisiin ei suojauduttaisi passiivi olisi suojauduttu ei olisi suojauduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suojautunen en suojautune minä lienen suojautunut en liene suojautunut
sinä suojautunet et suojautune sinä lienet suojautunut et liene suojautunut
hän suojautunee ei suojautune hän lienee suojautunut ei liene suojautunut
me suojautunemme emme suojautune me lienemme suojautuneet emme liene suojautuneet
te
Te
suojautunette
-"-
ette suojautune
-"-
te
Te
lienette suojautuneet
lienette suojautunut
ette liene suojautuneet
ette liene suojautunut
he suojautunevat eivät suojautune he lienevät suojautuneet eivät liene suojautuneet
passiivi suojauduttaneen ei suojauduttane passiivi lienee suojauduttu ei liene suojauduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suojaudu älä suojaudu sinä
hän suojautukoon älköön suojautuko hän olkoon suojautunut älköön olko suojautunut
me suojautukaamme älkäämme suojautuko me
te
Te
suojautukaa
-"-
älkää suojautuko
-"-
te
Te
he suojautukoot älkööt suojautuko he olkoot suojautuneet älkööt olko suojautuneet
passiivi suojauduttakoon älköön suojauduttako passiivi olkoon suojauduttu älköön olko suojauduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suojautua preesens suojautuva suojauduttava
pitkä 1. suojautuakseen1 perfekti suojautunut suojauduttu
2. inessiivi suojautuessa2 suojauduttaessa agentti suojautuma4
instruktiivi suojautuen kielteinen agentti suojautumaton
3. inessiivi suojautumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi suojautumasta
illatiivi suojautumaan
adessiivi suojautumalla
abessiivi suojautumatta
instruktiivi suojautuman suojauduttaman
4. nominatiivi suojautuminen
partitiivi suojautumista
5 suojautumaisillaan3