Liite:Verbitaivutus/suomi/suojella

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suojelen en suojele minä olen suojellut en ole suojellut
sinä suojelet et suojele sinä olet suojellut et ole suojellut
hän suojelee ei suojele hän on suojellut ei ole suojellut
me suojelemme emme suojele me olemme suojelleet emme ole suojelleet
te
Te
suojelette
-"-
ette suojele
-"-
te
Te
olette suojelleet
olette suojellut
ette ole suojelleet
ette ole suojellut
he suojelevat eivät suojele he ovat suojelleet eivät ole suojelleet
passiivi suojellaan ei suojella passiivi on suojeltu ei ole suojeltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suojelin en suojellut minä olin suojellut en ollut suojellut
sinä suojelit et suojellut sinä olit suojellut et ollut suojellut
hän suojeli ei suojellut hän oli suojellut ei ollut suojellut
me suojelimme emme suojelleet me olimme suojelleet emme olleet suojelleet
te
Te
suojelitte
-"-
ette suojelleet
ette suojellut
te
Te
olitte suojelleet
olitte suojellut
ette olleet suojelleet
ette olleet suojellut
he suojelivat eivät suojelleet he olivat suojelleet eivät olleet suojelleet
passiivi suojeltiin ei suojeltu passiivi oli suojeltu ei ollut suojeltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suojelisin en suojelisi minä olisin suojellut en olisi suojellut
sinä suojelisit et suojelisi sinä olisit suojellut et olisi suojellut
hän suojelisi ei suojelisi hän olisi suojellut ei olisi suojellut
me suojelisimme emme suojelisi me olisimme suojelleet emme olisi suojelleet
te
Te
suojelisitte
-"-
ette suojelisi
-"-
te
Te
olisitte suojelleet
olisitte suojellut
ette olisi suojelleet
ette olisi suojellut
he suojelisivat eivät suojelisi he olisivat suojelleet eivät olisi suojelleet
passiivi suojeltaisiin ei suojeltaisi passiivi olisi suojeltu ei olisi suojeltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suojellen en suojelle minä lienen suojellut en liene suojellut
sinä suojellet et suojelle sinä lienet suojellut et liene suojellut
hän suojellee ei suojelle hän lienee suojellut ei liene suojellut
me suojellemme emme suojelle me lienemme suojelleet emme liene suojelleet
te
Te
suojellette
-"-
ette suojelle
-"-
te
Te
lienette suojelleet
lienette suojellut
ette liene suojelleet
ette liene suojellut
he suojellevat eivät suojelle he lienevät suojelleet eivät liene suojelleet
passiivi suojeltaneen ei suojeltane passiivi lienee suojeltu ei liene suojeltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suojele älä suojele sinä
hän suojelkoon älköön suojelko hän olkoon suojellut älköön olko suojellut
me suojelkaamme älkäämme suojelko me
te
Te
suojelkaa
-"-
älkää suojelko
-"-
te
Te
he suojelkoot älkööt suojelko he olkoot suojelleet älkööt olko suojelleet
passiivi suojeltakoon älköön suojeltako passiivi olkoon suojeltu älköön olko suojeltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suojella preesens suojeleva suojeltava
pitkä 1. suojellakseen1 perfekti suojellut suojeltu
2. inessiivi suojellessa2 suojeltaessa agentti suojelema4
instruktiivi suojellen kielteinen agentti suojelematon
3. inessiivi suojelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi suojelemasta
illatiivi suojelemaan
adessiivi suojelemalla
abessiivi suojelematta
instruktiivi suojeleman suojeltaman
4. nominatiivi suojeleminen
partitiivi suojelemista
5 suojelemaisillaan3