Liite:Verbitaivutus/suomi/suureta

Vartalot
vokaalivartalo suurene-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo suuret-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurenen en suurene minä olen suurennut en ole suurennut
sinä suurenet et suurene sinä olet suurennut et ole suurennut
hän suurenee ei suurene hän on suurennut ei ole suurennut
me suurenemme emme suurene me olemme suurenneet emme ole suurenneet
te
Te
suurenette
-"-
ette suurene
-"-
te
Te
olette suurenneet
olette suurennut
ette ole suurenneet
ette ole suurennut
he suurenevat eivät suurene he ovat suurenneet eivät ole suurenneet
passiivi suuretaan ei suureta passiivi on suurettu ei ole suurettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurenin en suurennut minä olin suurennut en ollut suurennut
sinä suurenit et suurennut sinä olit suurennut et ollut suurennut
hän suureni ei suurennut hän oli suurennut ei ollut suurennut
me suurenimme emme suurenneet me olimme suurenneet emme olleet suurenneet
te
Te
suurenitte
-"-
ette suurenneet
ette suurennut
te
Te
olitte suurenneet
olitte suurennut
ette olleet suurenneet
ette olleet suurennut
he suurenivat eivät suurenneet he olivat suurenneet eivät olleet suurenneet
passiivi suurettiin ei suurettu passiivi oli suurettu ei ollut suurettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurenisin en suurenisi minä olisin suurennut en olisi suurennut
sinä suurenisit et suurenisi sinä olisit suurennut et olisi suurennut
hän suurenisi ei suurenisi hän olisi suurennut ei olisi suurennut
me suurenisimme emme suurenisi me olisimme suurenneet emme olisi suurenneet
te
Te
suurenisitte
-"-
ette suurenisi
-"-
te
Te
olisitte suurenneet
olisitte suurennut
ette olisi suurenneet
ette olisi suurennut
he suurenisivat eivät suurenisi he olisivat suurenneet eivät olisi suurenneet
passiivi suurettaisiin ei suurettaisi passiivi olisi suurettu ei olisi suurettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurennen en suurenne minä lienen suurennut en liene suurennut
sinä suurennet et suurenne sinä lienet suurennut et liene suurennut
hän suurennee ei suurenne hän lienee suurennut ei liene suurennut
me suurennemme emme suurenne me lienemme suurenneet emme liene suurenneet
te
Te
suurennette
-"-
ette suurenne
-"-
te
Te
lienette suurenneet
lienette suurennut
ette liene suurenneet
ette liene suurennut
he suurennevat eivät suurenne he lienevät suurenneet eivät liene suurenneet
passiivi suurettaneen ei suurettane passiivi lienee suurettu ei liene suurettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suurene älä suurene sinä
hän suuretkoon älköön suuretko hän olkoon suurennut älköön olko suurennut
me suuretkaamme älkäämme suuretko me
te
Te
suuretkaa
-"-
älkää suuretko
-"-
te
Te
he suuretkoot älkööt suuretko he olkoot suurenneet älkööt olko suurenneet
passiivi suurettakoon älköön suurettako passiivi olkoon suurettu älköön olko suurettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suureta preesens suureneva suurettava
pitkä 1. suuretakseen1 perfekti suurennut suurettu
2. inessiivi suuretessa2 suurettaessa agentti suurenema4
instruktiivi suureten kielteinen agentti suurenematon
3. inessiivi suurenemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi suurenemasta
illatiivi suurenemaan
adessiivi suurenemalla
abessiivi suurenematta
instruktiivi suureneman suurettaman
4. nominatiivi suureneminen
partitiivi suurenemista
5 suurenemaisillaan3