Liite:Verbitaivutus/suomi/suututtaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo suututa-
vahva vokaalivartalo suututta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suututan en suututa minä olen suututtanut en ole suututtanut
sinä suututat et suututa sinä olet suututtanut et ole suututtanut
hän suututtaa ei suututa hän on suututtanut ei ole suututtanut
me suututamme emme suututa me olemme suututtaneet emme ole suututtaneet
te
Te
suututatte
-"-
ette suututa
-"-
te
Te
olette suututtaneet
olette suututtanut
ette ole suututtaneet
ette ole suututtanut
he suututtavat eivät suututa he ovat suututtaneet eivät ole suututtaneet
passiivi suututetaan ei suututeta passiivi on suututettu ei ole suututettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suututin en suututtanut minä olin suututtanut en ollut suututtanut
sinä suututit et suututtanut sinä olit suututtanut et ollut suututtanut
hän suututti ei suututtanut hän oli suututtanut ei ollut suututtanut
me suututimme emme suututtaneet me olimme suututtaneet emme olleet suututtaneet
te
Te
suututitte
-"-
ette suututtaneet
ette suututtanut
te
Te
olitte suututtaneet
olitte suututtanut
ette olleet suututtaneet
ette olleet suututtanut
he suututtivat eivät suututtaneet he olivat suututtaneet eivät olleet suututtaneet
passiivi suututettiin ei suututettu passiivi oli suututettu ei ollut suututettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suututtaisin en suututtaisi minä olisin suututtanut en olisi suututtanut
sinä suututtaisit et suututtaisi sinä olisit suututtanut et olisi suututtanut
hän suututtaisi ei suututtaisi hän olisi suututtanut ei olisi suututtanut
me suututtaisimme emme suututtaisi me olisimme suututtaneet emme olisi suututtaneet
te
Te
suututtaisitte
-"-
ette suututtaisi
-"-
te
Te
olisitte suututtaneet
olisitte suututtanut
ette olisi suututtaneet
ette olisi suututtanut
he suututtaisivat eivät suututtaisi he olisivat suututtaneet eivät olisi suututtaneet
passiivi suututettaisiin ei suututettaisi passiivi olisi suututettu ei olisi suututettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suututtanen en suututtane minä lienen suututtanut en liene suututtanut
sinä suututtanet et suututtane sinä lienet suututtanut et liene suututtanut
hän suututtanee ei suututtane hän lienee suututtanut ei liene suututtanut
me suututtanemme emme suututtane me lienemme suututtaneet emme liene suututtaneet
te
Te
suututtanette
-"-
ette suututtane
-"-
te
Te
lienette suututtaneet
lienette suututtanut
ette liene suututtaneet
ette liene suututtanut
he suututtanevat eivät suututtane he lienevät suututtaneet eivät liene suututtaneet
passiivi suututettaneen ei suututettane passiivi lienee suututettu ei liene suututettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suututa älä suututa sinä
hän suututtakoon älköön suututtako hän olkoon suututtanut älköön olko suututtanut
me suututtakaamme älkäämme suututtako me
te
Te
suututtakaa
-"-
älkää suututtako
-"-
te
Te
he suututtakoot älkööt suututtako he olkoot suututtaneet älkööt olko suututtaneet
passiivi suututettakoon älköön suututettako passiivi olkoon suututettu älköön olko suututettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suututtaa preesens suututtava suututettava
pitkä 1. suututtaakseen1 perfekti suututtanut suututettu
2. inessiivi suututtaessa2 suututettaessa agentti suututtama4
instruktiivi suututtaen kielteinen agentti suututtamaton
3. inessiivi suututtamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi suututtamasta
illatiivi suututtamaan
adessiivi suututtamalla
abessiivi suututtamatta
instruktiivi suututtaman suututettaman
4. suututtaminen
5 suututtamaisillaan3