Liite:Verbitaivutus/suomi/tahtoa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo tahdo-
vahva vokaalivartalo tahto-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tahdon en tahdo minä olen tahtonut en ole tahtonut
sinä tahdot et tahdo sinä olet tahtonut et ole tahtonut
hän tahtoo ei tahdo hän on tahtonut ei ole tahtonut
me tahdomme emme tahdo me olemme tahtoneet emme ole tahtoneet
te
Te
tahdotte
-"-
ette tahdo
-"-
te
Te
olette tahtoneet
olette tahtonut
ette ole tahtoneet
ette ole tahtonut
he tahtovat eivät tahdo he ovat tahtoneet eivät ole tahtoneet
passiivi tahdotaan ei tahdota passiivi on tahdottu ei ole tahdottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tahdoin en tahtonut minä olin tahtonut en ollut tahtonut
sinä tahdoit et tahtonut sinä olit tahtonut et ollut tahtonut
hän tahtoi ei tahtonut hän oli tahtonut ei ollut tahtonut
me tahdoimme emme tahtoneet me olimme tahtoneet emme olleet tahtoneet
te
Te
tahdoitte
-"-
ette tahtoneet
ette tahtonut
te
Te
olitte tahtoneet
olitte tahtonut
ette olleet tahtoneet
ette olleet tahtonut
he tahtoivat eivät tahtoneet he olivat tahtoneet eivät olleet tahtoneet
passiivi tahdottiin ei tahdottu passiivi oli tahdottu ei ollut tahdottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tahtoisin en tahtoisi minä olisin tahtonut en olisi tahtonut
sinä tahtoisit et tahtoisi sinä olisit tahtonut et olisi tahtonut
hän tahtoisi ei tahtoisi hän olisi tahtonut ei olisi tahtonut
me tahtoisimme emme tahtoisi me olisimme tahtoneet emme olisi tahtoneet
te
Te
tahtoisitte
-"-
ette tahtoisi
-"-
te
Te
olisitte tahtoneet
olisitte tahtonut
ette olisi tahtoneet
ette olisi tahtonut
he tahtoisivat eivät tahtoisi he olisivat tahtoneet eivät olisi tahtoneet
passiivi tahdottaisiin ei tahdottaisi passiivi olisi tahdottu ei olisi tahdottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tahtonen en tahtone minä lienen tahtonut en liene tahtonut
sinä tahtonet et tahtone sinä lienet tahtonut et liene tahtonut
hän tahtonee ei tahtone hän lienee tahtonut ei liene tahtonut
me tahtonemme emme tahtone me lienemme tahtoneet emme liene tahtoneet
te
Te
tahtonette
-"-
ette tahtone
-"-
te
Te
lienette tahtoneet
lienette tahtonut
ette liene tahtoneet
ette liene tahtonut
he tahtonevat eivät tahtone he lienevät tahtoneet eivät liene tahtoneet
passiivi tahdottaneen ei tahdottane passiivi lienee tahdottu ei liene tahdottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tahdo älä tahdo sinä
hän tahtokoon älköön tahtoko hän olkoon tahtonut älköön olko tahtonut
me tahtokaamme älkäämme tahtoko me
te
Te
tahtokaa
-"-
älkää tahtoko
-"-
te
Te
he tahtokoot älkööt tahtoko he olkoot tahtoneet älkööt olko tahtoneet
passiivi tahdottakoon älköön tahdottako passiivi olkoon tahdottu älköön olko tahdottu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tahtoa preesens tahtova tahdottava
pitkä 1. tahtoakseen1 perfekti tahtonut tahdottu
2. inessiivi tahtoessa2 tahdottaessa agentti tahtoma4
instruktiivi tahtoen kielteinen agentti tahtomaton
3. inessiivi tahtomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tahtomasta
illatiivi tahtomaan
adessiivi tahtomalla
abessiivi tahtomatta
instruktiivi tahtoman tahdottaman
4. tahtominen
5 tahtomaisillaan3