Liite:Verbitaivutus/suomi/taluttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo taluta-
vahva vokaalivartalo talutta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä talutan en taluta minä olen taluttanut en ole taluttanut
sinä talutat et taluta sinä olet taluttanut et ole taluttanut
hän taluttaa ei taluta hän on taluttanut ei ole taluttanut
me talutamme emme taluta me olemme taluttaneet emme ole taluttaneet
te
Te
talutatte
-"-
ette taluta
-"-
te
Te
olette taluttaneet
olette taluttanut
ette ole taluttaneet
ette ole taluttanut
he taluttavat eivät taluta he ovat taluttaneet eivät ole taluttaneet
passiivi talutetaan ei taluteta passiivi on talutettu ei ole talutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä talutin en taluttanut minä olin taluttanut en ollut taluttanut
sinä talutit et taluttanut sinä olit taluttanut et ollut taluttanut
hän talutti ei taluttanut hän oli taluttanut ei ollut taluttanut
me talutimme emme taluttaneet me olimme taluttaneet emme olleet taluttaneet
te
Te
talutitte
-"-
ette taluttaneet
ette taluttanut
te
Te
olitte taluttaneet
olitte taluttanut
ette olleet taluttaneet
ette olleet taluttanut
he taluttivat eivät taluttaneet he olivat taluttaneet eivät olleet taluttaneet
passiivi talutettiin ei talutettu passiivi oli talutettu ei ollut talutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä taluttaisin en taluttaisi minä olisin taluttanut en olisi taluttanut
sinä taluttaisit et taluttaisi sinä olisit taluttanut et olisi taluttanut
hän taluttaisi ei taluttaisi hän olisi taluttanut ei olisi taluttanut
me taluttaisimme emme taluttaisi me olisimme taluttaneet emme olisi taluttaneet
te
Te
taluttaisitte
-"-
ette taluttaisi
-"-
te
Te
olisitte taluttaneet
olisitte taluttanut
ette olisi taluttaneet
ette olisi taluttanut
he taluttaisivat eivät taluttaisi he olisivat taluttaneet eivät olisi taluttaneet
passiivi talutettaisiin ei talutettaisi passiivi olisi talutettu ei olisi talutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä taluttanen en taluttane minä lienen taluttanut en liene taluttanut
sinä taluttanet et taluttane sinä lienet taluttanut et liene taluttanut
hän taluttanee ei taluttane hän lienee taluttanut ei liene taluttanut
me taluttanemme emme taluttane me lienemme taluttaneet emme liene taluttaneet
te
Te
taluttanette
-"-
ette taluttane
-"-
te
Te
lienette taluttaneet
lienette taluttanut
ette liene taluttaneet
ette liene taluttanut
he taluttanevat eivät taluttane he lienevät taluttaneet eivät liene taluttaneet
passiivi talutettaneen ei talutettane passiivi lienee talutettu ei liene talutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä taluta älä taluta sinä
hän taluttakoon älköön taluttako hän olkoon taluttanut älköön olko taluttanut
me taluttakaamme älkäämme taluttako me
te
Te
taluttakaa
-"-
älkää taluttako
-"-
te
Te
he taluttakoot älkööt taluttako he olkoot taluttaneet älkööt olko taluttaneet
passiivi talutettakoon älköön talutettako passiivi olkoon talutettu älköön olko talutettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. taluttaa preesens taluttava talutettava
pitkä 1. taluttaakseen1 perfekti taluttanut talutettu
2. inessiivi taluttaessa2 talutettaessa agentti taluttama4
instruktiivi taluttaen kielteinen agentti taluttamaton
3. inessiivi taluttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi taluttamasta
illatiivi taluttamaan
adessiivi taluttamalla
abessiivi taluttamatta
instruktiivi taluttaman talutettaman
4. taluttaminen
5 taluttamaisillaan3