Liite:Verbitaivutus/suomi/tasapainottaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo tasapainota-
vahva vokaalivartalo tasapainotta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tasapainotan en tasapainota minä olen tasapainottanut en ole tasapainottanut
sinä tasapainotat et tasapainota sinä olet tasapainottanut et ole tasapainottanut
hän tasapainottaa ei tasapainota hän on tasapainottanut ei ole tasapainottanut
me tasapainotamme emme tasapainota me olemme tasapainottaneet emme ole tasapainottaneet
te
Te
tasapainotatte
-"-
ette tasapainota
-"-
te
Te
olette tasapainottaneet
olette tasapainottanut
ette ole tasapainottaneet
ette ole tasapainottanut
he tasapainottavat eivät tasapainota he ovat tasapainottaneet eivät ole tasapainottaneet
passiivi tasapainotetaan ei tasapainoteta passiivi on tasapainotettu ei ole tasapainotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tasapainotin en tasapainottanut minä olin tasapainottanut en ollut tasapainottanut
sinä tasapainotit et tasapainottanut sinä olit tasapainottanut et ollut tasapainottanut
hän tasapainotti ei tasapainottanut hän oli tasapainottanut ei ollut tasapainottanut
me tasapainotimme emme tasapainottaneet me olimme tasapainottaneet emme olleet tasapainottaneet
te
Te
tasapainotitte
-"-
ette tasapainottaneet
ette tasapainottanut
te
Te
olitte tasapainottaneet
olitte tasapainottanut
ette olleet tasapainottaneet
ette olleet tasapainottanut
he tasapainottivat eivät tasapainottaneet he olivat tasapainottaneet eivät olleet tasapainottaneet
passiivi tasapainotettiin ei tasapainotettu passiivi oli tasapainotettu ei ollut tasapainotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tasapainottaisin en tasapainottaisi minä olisin tasapainottanut en olisi tasapainottanut
sinä tasapainottaisit et tasapainottaisi sinä olisit tasapainottanut et olisi tasapainottanut
hän tasapainottaisi ei tasapainottaisi hän olisi tasapainottanut ei olisi tasapainottanut
me tasapainottaisimme emme tasapainottaisi me olisimme tasapainottaneet emme olisi tasapainottaneet
te
Te
tasapainottaisitte
-"-
ette tasapainottaisi
-"-
te
Te
olisitte tasapainottaneet
olisitte tasapainottanut
ette olisi tasapainottaneet
ette olisi tasapainottanut
he tasapainottaisivat eivät tasapainottaisi he olisivat tasapainottaneet eivät olisi tasapainottaneet
passiivi tasapainotettaisiin ei tasapainotettaisi passiivi olisi tasapainotettu ei olisi tasapainotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tasapainottanen en tasapainottane minä lienen tasapainottanut en liene tasapainottanut
sinä tasapainottanet et tasapainottane sinä lienet tasapainottanut et liene tasapainottanut
hän tasapainottanee ei tasapainottane hän lienee tasapainottanut ei liene tasapainottanut
me tasapainottanemme emme tasapainottane me lienemme tasapainottaneet emme liene tasapainottaneet
te
Te
tasapainottanette
-"-
ette tasapainottane
-"-
te
Te
lienette tasapainottaneet
lienette tasapainottanut
ette liene tasapainottaneet
ette liene tasapainottanut
he tasapainottanevat eivät tasapainottane he lienevät tasapainottaneet eivät liene tasapainottaneet
passiivi tasapainotettaneen ei tasapainotettane passiivi lienee tasapainotettu ei liene tasapainotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tasapainota älä tasapainota sinä
hän tasapainottakoon älköön tasapainottako hän olkoon tasapainottanut älköön olko tasapainottanut
me tasapainottakaamme älkäämme tasapainottako me
te
Te
tasapainottakaa
-"-
älkää tasapainottako
-"-
te
Te
he tasapainottakoot älkööt tasapainottako he olkoot tasapainottaneet älkööt olko tasapainottaneet
passiivi tasapainotettakoon älköön tasapainotettako passiivi olkoon tasapainotettu älköön olko tasapainotettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tasapainottaa preesens tasapainottava tasapainotettava
pitkä 1. tasapainottaakseen1 perfekti tasapainottanut tasapainotettu
2. inessiivi tasapainottaessa2 tasapainotettaessa agentti tasapainottama4
instruktiivi tasapainottaen kielteinen agentti tasapainottamaton
3. inessiivi tasapainottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tasapainottamasta
illatiivi tasapainottamaan
adessiivi tasapainottamalla
abessiivi tasapainottamatta
instruktiivi tasapainottaman tasapainotettaman
4. tasapainottaminen
5 tasapainottamaisillaan3