Liite:Verbitaivutus/suomi/tiedostaa

Vartalot
vokaalivartalo tiedosta-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tiedostan en tiedosta minä olen tiedostanut en ole tiedostanut
sinä tiedostat et tiedosta sinä olet tiedostanut et ole tiedostanut
hän tiedostaa ei tiedosta hän on tiedostanut ei ole tiedostanut
me tiedostamme emme tiedosta me olemme tiedostaneet emme ole tiedostaneet
te
Te
tiedostatte
-"-
ette tiedosta
-"-
te
Te
olette tiedostaneet
olette tiedostanut
ette ole tiedostaneet
ette ole tiedostanut
he tiedostavat eivät tiedosta he ovat tiedostaneet eivät ole tiedostaneet
passiivi tiedostetaan ei tiedosteta passiivi on tiedostettu ei ole tiedostettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tiedostin en tiedostanut minä olin tiedostanut en ollut tiedostanut
sinä tiedostit et tiedostanut sinä olit tiedostanut et ollut tiedostanut
hän tiedosti ei tiedostanut hän oli tiedostanut ei ollut tiedostanut
me tiedostimme emme tiedostaneet me olimme tiedostaneet emme olleet tiedostaneet
te
Te
tiedostitte
-"-
ette tiedostaneet
ette tiedostanut
te
Te
olitte tiedostaneet
olitte tiedostanut
ette olleet tiedostaneet
ette olleet tiedostanut
he tiedostivat eivät tiedostaneet he olivat tiedostaneet eivät olleet tiedostaneet
passiivi tiedostettiin ei tiedostettu passiivi oli tiedostettu ei ollut tiedostettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tiedostaisin en tiedostaisi minä olisin tiedostanut en olisi tiedostanut
sinä tiedostaisit et tiedostaisi sinä olisit tiedostanut et olisi tiedostanut
hän tiedostaisi ei tiedostaisi hän olisi tiedostanut ei olisi tiedostanut
me tiedostaisimme emme tiedostaisi me olisimme tiedostaneet emme olisi tiedostaneet
te
Te
tiedostaisitte
-"-
ette tiedostaisi
-"-
te
Te
olisitte tiedostaneet
olisitte tiedostanut
ette olisi tiedostaneet
ette olisi tiedostanut
he tiedostaisivat eivät tiedostaisi he olisivat tiedostaneet eivät olisi tiedostaneet
passiivi tiedostettaisiin ei tiedostettaisi passiivi olisi tiedostettu ei olisi tiedostettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tiedostanen en tiedostane minä lienen tiedostanut en liene tiedostanut
sinä tiedostanet et tiedostane sinä lienet tiedostanut et liene tiedostanut
hän tiedostanee ei tiedostane hän lienee tiedostanut ei liene tiedostanut
me tiedostanemme emme tiedostane me lienemme tiedostaneet emme liene tiedostaneet
te
Te
tiedostanette
-"-
ette tiedostane
-"-
te
Te
lienette tiedostaneet
lienette tiedostanut
ette liene tiedostaneet
ette liene tiedostanut
he tiedostanevat eivät tiedostane he lienevät tiedostaneet eivät liene tiedostaneet
passiivi tiedostettaneen ei tiedostettane passiivi lienee tiedostettu ei liene tiedostettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tiedosta älä tiedosta sinä
hän tiedostakoon älköön tiedostako hän olkoon tiedostanut älköön olko tiedostanut
me tiedostakaamme älkäämme tiedostako me
te
Te
tiedostakaa
-"-
älkää tiedostako
-"-
te
Te
he tiedostakoot älkööt tiedostako he olkoot tiedostaneet älkööt olko tiedostaneet
passiivi tiedostettakoon älköön tiedostettako passiivi olkoon tiedostettu älköön olko tiedostettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tiedostaa preesens tiedostava tiedostettava
pitkä 1. tiedostaakseen1 perfekti tiedostanut tiedostettu
2. inessiivi tiedostaessa2 tiedostettaessa agentti tiedostama4
instruktiivi tiedostaen kielteinen agentti tiedostamaton
3. inessiivi tiedostamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tiedostamasta
illatiivi tiedostamaan
adessiivi tiedostamalla
abessiivi tiedostamatta
instruktiivi tiedostaman tiedostettaman
4. tiedostaminen
5 tiedostamaisillaan3