Liite:Verbitaivutus/suomi/toivoa

Vartalot
vokaalivartalo toivo-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä toivon en toivo minä olen toivonut en ole toivonut
sinä toivot et toivo sinä olet toivonut et ole toivonut
hän toivoo ei toivo hän on toivonut ei ole toivonut
me toivomme emme toivo me olemme toivoneet emme ole toivoneet
te
Te
toivotte
-"-
ette toivo
-"-
te
Te
olette toivoneet
olette toivonut
ette ole toivoneet
ette ole toivonut
he toivovat eivät toivo he ovat toivoneet eivät ole toivoneet
passiivi toivotaan ei toivota passiivi on toivottu ei ole toivottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä toivoin en toivonut minä olin toivonut en ollut toivonut
sinä toivoit et toivonut sinä olit toivonut et ollut toivonut
hän toivoi ei toivonut hän oli toivonut ei ollut toivonut
me toivoimme emme toivoneet me olimme toivoneet emme olleet toivoneet
te
Te
toivoitte
-"-
ette toivoneet
ette toivonut
te
Te
olitte toivoneet
olitte toivonut
ette olleet toivoneet
ette olleet toivonut
he toivoivat eivät toivoneet he olivat toivoneet eivät olleet toivoneet
passiivi toivottiin ei toivottu passiivi oli toivottu ei ollut toivottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä toivoisin en toivoisi minä olisin toivonut en olisi toivonut
sinä toivoisit et toivoisi sinä olisit toivonut et olisi toivonut
hän toivoisi ei toivoisi hän olisi toivonut ei olisi toivonut
me toivoisimme emme toivoisi me olisimme toivoneet emme olisi toivoneet
te
Te
toivoisitte
-"-
ette toivoisi
-"-
te
Te
olisitte toivoneet
olisitte toivonut
ette olisi toivoneet
ette olisi toivonut
he toivoisivat eivät toivoisi he olisivat toivoneet eivät olisi toivoneet
passiivi toivottaisiin ei toivottaisi passiivi olisi toivottu ei olisi toivottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä toivonen en toivone minä lienen toivonut en liene toivonut
sinä toivonet et toivone sinä lienet toivonut et liene toivonut
hän toivonee ei toivone hän lienee toivonut ei liene toivonut
me toivonemme emme toivone me lienemme toivoneet emme liene toivoneet
te
Te
toivonette
-"-
ette toivone
-"-
te
Te
lienette toivoneet
lienette toivonut
ette liene toivoneet
ette liene toivonut
he toivonevat eivät toivone he lienevät toivoneet eivät liene toivoneet
passiivi toivottaneen ei toivottane passiivi lienee toivottu ei liene toivottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä toivo älä toivo sinä
hän toivokoon älköön toivoko hän olkoon toivonut älköön olko toivonut
me toivokaamme älkäämme toivoko me
te
Te
toivokaa
-"-
älkää toivoko
-"-
te
Te
he toivokoot älkööt toivoko he olkoot toivoneet älkööt olko toivoneet
passiivi toivottakoon älköön toivottako passiivi olkoon toivottu älköön olko toivottu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. toivoa preesens toivova toivottava
pitkä 1. toivoakseen1 perfekti toivonut toivottu
2. inessiivi toivoessa2 toivottaessa agentti toivoma4
instruktiivi toivoen kielteinen agentti toivomaton
3. inessiivi toivomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi toivomasta
illatiivi toivomaan
adessiivi toivomalla
abessiivi toivomatta
instruktiivi toivoman toivottaman
4. nominatiivi toivominen
partitiivi toivomista
5 toivomaisillaan3