Liite:Verbitaivutus/suomi/tutustuttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo tutustuta-
vahva vokaalivartalo tutustutta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tutustutan en tutustuta minä olen tutustuttanut en ole tutustuttanut
sinä tutustutat et tutustuta sinä olet tutustuttanut et ole tutustuttanut
hän tutustuttaa ei tutustuta hän on tutustuttanut ei ole tutustuttanut
me tutustutamme emme tutustuta me olemme tutustuttaneet emme ole tutustuttaneet
te
Te
tutustutatte
-"-
ette tutustuta
-"-
te
Te
olette tutustuttaneet
olette tutustuttanut
ette ole tutustuttaneet
ette ole tutustuttanut
he tutustuttavat eivät tutustuta he ovat tutustuttaneet eivät ole tutustuttaneet
passiivi tutustutetaan ei tutustuteta passiivi on tutustutettu ei ole tutustutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tutustutin en tutustuttanut minä olin tutustuttanut en ollut tutustuttanut
sinä tutustutit et tutustuttanut sinä olit tutustuttanut et ollut tutustuttanut
hän tutustutti ei tutustuttanut hän oli tutustuttanut ei ollut tutustuttanut
me tutustutimme emme tutustuttaneet me olimme tutustuttaneet emme olleet tutustuttaneet
te
Te
tutustutitte
-"-
ette tutustuttaneet
ette tutustuttanut
te
Te
olitte tutustuttaneet
olitte tutustuttanut
ette olleet tutustuttaneet
ette olleet tutustuttanut
he tutustuttivat eivät tutustuttaneet he olivat tutustuttaneet eivät olleet tutustuttaneet
passiivi tutustutettiin ei tutustutettu passiivi oli tutustutettu ei ollut tutustutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tutustuttaisin en tutustuttaisi minä olisin tutustuttanut en olisi tutustuttanut
sinä tutustuttaisit et tutustuttaisi sinä olisit tutustuttanut et olisi tutustuttanut
hän tutustuttaisi ei tutustuttaisi hän olisi tutustuttanut ei olisi tutustuttanut
me tutustuttaisimme emme tutustuttaisi me olisimme tutustuttaneet emme olisi tutustuttaneet
te
Te
tutustuttaisitte
-"-
ette tutustuttaisi
-"-
te
Te
olisitte tutustuttaneet
olisitte tutustuttanut
ette olisi tutustuttaneet
ette olisi tutustuttanut
he tutustuttaisivat eivät tutustuttaisi he olisivat tutustuttaneet eivät olisi tutustuttaneet
passiivi tutustutettaisiin ei tutustutettaisi passiivi olisi tutustutettu ei olisi tutustutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tutustuttanen en tutustuttane minä lienen tutustuttanut en liene tutustuttanut
sinä tutustuttanet et tutustuttane sinä lienet tutustuttanut et liene tutustuttanut
hän tutustuttanee ei tutustuttane hän lienee tutustuttanut ei liene tutustuttanut
me tutustuttanemme emme tutustuttane me lienemme tutustuttaneet emme liene tutustuttaneet
te
Te
tutustuttanette
-"-
ette tutustuttane
-"-
te
Te
lienette tutustuttaneet
lienette tutustuttanut
ette liene tutustuttaneet
ette liene tutustuttanut
he tutustuttanevat eivät tutustuttane he lienevät tutustuttaneet eivät liene tutustuttaneet
passiivi tutustutettaneen ei tutustutettane passiivi lienee tutustutettu ei liene tutustutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tutustuta älä tutustuta sinä
hän tutustuttakoon älköön tutustuttako hän olkoon tutustuttanut älköön olko tutustuttanut
me tutustuttakaamme älkäämme tutustuttako me
te
Te
tutustuttakaa
-"-
älkää tutustuttako
-"-
te
Te
he tutustuttakoot älkööt tutustuttako he olkoot tutustuttaneet älkööt olko tutustuttaneet
passiivi tutustutettakoon älköön tutustutettako passiivi olkoon tutustutettu älköön olko tutustutettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tutustuttaa preesens tutustuttava tutustutettava
pitkä 1. tutustuttaakseen1 perfekti tutustuttanut tutustutettu
2. inessiivi tutustuttaessa2 tutustutettaessa agentti tutustuttama4
instruktiivi tutustuttaen kielteinen agentti tutustuttamaton
3. inessiivi tutustuttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tutustuttamasta
illatiivi tutustuttamaan
adessiivi tutustuttamalla
abessiivi tutustuttamatta
instruktiivi tutustuttaman tutustutettaman
4. tutustuttaminen
5 tutustuttamaisillaan3