Liite:Verbitaivutus/suomi/tyynnyttää

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tyynnytän en tyynnytä minä olen tyynnyttänyt en ole tyynnyttänyt
sinä tyynnytät et tyynnytä sinä olet tyynnyttänyt et ole tyynnyttänyt
hän tyynnyttää ei tyynnytä hän on tyynnyttänyt ei ole tyynnyttänyt
me tyynnytämme emme tyynnytä me olemme tyynnyttäneet emme ole tyynnyttäneet
te
Te
tyynnytätte
-"-
ette tyynnytä
-"-
te
Te
olette tyynnyttäneet
olette tyynnyttänyt
ette ole tyynnyttäneet
ette ole tyynnyttänyt
he tyynnyttävät eivät tyynnytä he ovat tyynnyttäneet eivät ole tyynnyttäneet
passiivi tyynnytetään ei tyynnytetä passiivi on tyynnytetty ei ole tyynnytetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tyynnytin en tyynnyttänyt minä olin tyynnyttänyt en ollut tyynnyttänyt
sinä tyynnytit et tyynnyttänyt sinä olit tyynnyttänyt et ollut tyynnyttänyt
hän tyynnytti ei tyynnyttänyt hän oli tyynnyttänyt ei ollut tyynnyttänyt
me tyynnytimme emme tyynnyttäneet me olimme tyynnyttäneet emme olleet tyynnyttäneet
te
Te
tyynnytitte
-"-
ette tyynnyttäneet
ette tyynnyttänyt
te
Te
olitte tyynnyttäneet
olitte tyynnyttänyt
ette olleet tyynnyttäneet
ette olleet tyynnyttänyt
he tyynnyttivät eivät tyynnyttäneet he olivat tyynnyttäneet eivät olleet tyynnyttäneet
passiivi tyynnytettiin ei tyynnytetty passiivi oli tyynnytetty ei ollut tyynnytetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tyynnyttäisin en tyynnyttäisi minä olisin tyynnyttänyt en olisi tyynnyttänyt
sinä tyynnyttäisit et tyynnyttäisi sinä olisit tyynnyttänyt et olisi tyynnyttänyt
hän tyynnyttäisi ei tyynnyttäisi hän olisi tyynnyttänyt ei olisi tyynnyttänyt
me tyynnyttäisimme emme tyynnyttäisi me olisimme tyynnyttäneet emme olisi tyynnyttäneet
te
Te
tyynnyttäisitte
-"-
ette tyynnyttäisi
-"-
te
Te
olisitte tyynnyttäneet
olisitte tyynnyttänyt
ette olisi tyynnyttäneet
ette olisi tyynnyttänyt
he tyynnyttäisivät eivät tyynnyttäisi he olisivat tyynnyttäneet eivät olisi tyynnyttäneet
passiivi tyynnytettäisiin ei tyynnytettäisi passiivi olisi tyynnytetty ei olisi tyynnytetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tyynnyttänen en tyynnyttäne minä lienen tyynnyttänyt en liene tyynnyttänyt
sinä tyynnyttänet et tyynnyttäne sinä lienet tyynnyttänyt et liene tyynnyttänyt
hän tyynnyttänee ei tyynnyttäne hän lienee tyynnyttänyt ei liene tyynnyttänyt
me tyynnyttänemme emme tyynnyttäne me lienemme tyynnyttäneet emme liene tyynnyttäneet
te
Te
tyynnyttänette
-"-
ette tyynnyttäne
-"-
te
Te
lienette tyynnyttäneet
lienette tyynnyttänyt
ette liene tyynnyttäneet
ette liene tyynnyttänyt
he tyynnyttänevät eivät tyynnyttäne he lienevät tyynnyttäneet eivät liene tyynnyttäneet
passiivi tyynnytettäneen ei tyynnytettäne passiivi lienee tyynnytetty ei liene tyynnytetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tyynnytä älä tyynnytä sinä
hän tyynnyttäköön älköön tyynnyttäkö hän olkoon tyynnyttänyt älköön olko tyynnyttänyt
me tyynnyttäkäämme älkäämme tyynnyttäkö me
te
Te
tyynnyttäkää
-"-
älkää tyynnyttäkö
-"-
te
Te
he tyynnyttäkööt älkööt tyynnyttäkö he olkoot tyynnyttäneet älkööt olko tyynnyttäneet
passiivi tyynnytettäköön älköön tyynnytettäkö passiivi olkoon tyynnytetty älköön olko tyynnytetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tyynnyttää preesens tyynnyttävä tyynnytettävä
pitkä 1. tyynnyttääkseen1 perfekti tyynnyttänyt tyynnytetty
2. inessiivi tyynnyttäessä2 tyynnytettäessä agentti tyynnyttämä4
instruktiivi tyynnyttäen kielteinen agentti tyynnyttämätön
3. inessiivi tyynnyttämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tyynnyttämästä
illatiivi tyynnyttämään
adessiivi tyynnyttämällä
abessiivi tyynnyttämättä
instruktiivi tyynnyttämän tyynnytettämän
4. nominatiivi tyynnyttäminen
partitiivi tyynnyttämistä
5 tyynnyttämäisillään3