Liite:Verbitaivutus/suomi/vaappua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaapun en vaapu minä olen vaappunut en ole vaappunut
sinä vaaput et vaapu sinä olet vaappunut et ole vaappunut
hän vaappuu ei vaapu hän on vaappunut ei ole vaappunut
me vaapumme emme vaapu me olemme vaappuneet emme ole vaappuneet
te
Te
vaaputte
-"-
ette vaapu
-"-
te
Te
olette vaappuneet
olette vaappunut
ette ole vaappuneet
ette ole vaappunut
he vaappuvat eivät vaapu he ovat vaappuneet eivät ole vaappuneet
passiivi vaaputaan ei vaaputa passiivi on vaaputtu ei ole vaaputtu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaapuin en vaappunut minä olin vaappunut en ollut vaappunut
sinä vaapuit et vaappunut sinä olit vaappunut et ollut vaappunut
hän vaappui ei vaappunut hän oli vaappunut ei ollut vaappunut
me vaapuimme emme vaappuneet me olimme vaappuneet emme olleet vaappuneet
te
Te
vaapuitte
-"-
ette vaappuneet
ette vaappunut
te
Te
olitte vaappuneet
olitte vaappunut
ette olleet vaappuneet
ette olleet vaappunut
he vaappuivat eivät vaappuneet he olivat vaappuneet eivät olleet vaappuneet
passiivi vaaputtiin ei vaaputtu passiivi oli vaaputtu ei ollut vaaputtu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaappuisin en vaappuisi minä olisin vaappunut en olisi vaappunut
sinä vaappuisit et vaappuisi sinä olisit vaappunut et olisi vaappunut
hän vaappuisi ei vaappuisi hän olisi vaappunut ei olisi vaappunut
me vaappuisimme emme vaappuisi me olisimme vaappuneet emme olisi vaappuneet
te
Te
vaappuisitte
-"-
ette vaappuisi
-"-
te
Te
olisitte vaappuneet
olisitte vaappunut
ette olisi vaappuneet
ette olisi vaappunut
he vaappuisivat eivät vaappuisi he olisivat vaappuneet eivät olisi vaappuneet
passiivi vaaputtaisiin ei vaaputtaisi passiivi olisi vaaputtu ei olisi vaaputtu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaappunen en vaappune minä lienen vaappunut en liene vaappunut
sinä vaappunet et vaappune sinä lienet vaappunut et liene vaappunut
hän vaappunee ei vaappune hän lienee vaappunut ei liene vaappunut
me vaappunemme emme vaappune me lienemme vaappuneet emme liene vaappuneet
te
Te
vaappunette
-"-
ette vaappune
-"-
te
Te
lienette vaappuneet
lienette vaappunut
ette liene vaappuneet
ette liene vaappunut
he vaappunevat eivät vaappune he lienevät vaappuneet eivät liene vaappuneet
passiivi vaaputtaneen ei vaaputtane passiivi lienee vaaputtu ei liene vaaputtu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vaapu älä vaapu sinä
hän vaappukoon älköön vaappuko hän olkoon vaappunut älköön olko vaappunut
me vaappukaamme älkäämme vaappuko me
te
Te
vaappukaa
-"-
älkää vaappuko
-"-
te
Te
he vaappukoot älkööt vaappuko he olkoot vaappuneet älkööt olko vaappuneet
passiivi vaaputtakoon älköön vaaputtako passiivi olkoon vaaputtu älköön olko vaaputtu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vaappua preesens vaappuva vaaputtava
pitkä 1. vaappuakseen1 perfekti vaappunut vaaputtu
2. inessiivi vaappuessa2 vaaputtaessa agentti vaappuma4
instruktiivi vaappuen kielteinen agentti vaappumaton
3. inessiivi vaappumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vaappumasta
illatiivi vaappumaan
adessiivi vaappumalla
abessiivi vaappumatta
instruktiivi vaappuman vaaputtaman
4. nominatiivi vaappuminen
partitiivi vaappumista
5 vaappumaisillaan3