Liite:Verbitaivutus/suomi/vahvistaa

Vartalot
vokaalivartalo vahvista-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vahvistan en vahvista minä olen vahvistanut en ole vahvistanut
sinä vahvistat et vahvista sinä olet vahvistanut et ole vahvistanut
hän vahvistaa ei vahvista hän on vahvistanut ei ole vahvistanut
me vahvistamme emme vahvista me olemme vahvistaneet emme ole vahvistaneet
te
Te
vahvistatte
-"-
ette vahvista
-"-
te
Te
olette vahvistaneet
olette vahvistanut
ette ole vahvistaneet
ette ole vahvistanut
he vahvistavat eivät vahvista he ovat vahvistaneet eivät ole vahvistaneet
passiivi vahvistetaan ei vahvisteta passiivi on vahvistettu ei ole vahvistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vahvistin en vahvistanut minä olin vahvistanut en ollut vahvistanut
sinä vahvistit et vahvistanut sinä olit vahvistanut et ollut vahvistanut
hän vahvisti ei vahvistanut hän oli vahvistanut ei ollut vahvistanut
me vahvistimme emme vahvistaneet me olimme vahvistaneet emme olleet vahvistaneet
te
Te
vahvistitte
-"-
ette vahvistaneet
ette vahvistanut
te
Te
olitte vahvistaneet
olitte vahvistanut
ette olleet vahvistaneet
ette olleet vahvistanut
he vahvistivat eivät vahvistaneet he olivat vahvistaneet eivät olleet vahvistaneet
passiivi vahvistettiin ei vahvistettu passiivi oli vahvistettu ei ollut vahvistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vahvistaisin en vahvistaisi minä olisin vahvistanut en olisi vahvistanut
sinä vahvistaisit et vahvistaisi sinä olisit vahvistanut et olisi vahvistanut
hän vahvistaisi ei vahvistaisi hän olisi vahvistanut ei olisi vahvistanut
me vahvistaisimme emme vahvistaisi me olisimme vahvistaneet emme olisi vahvistaneet
te
Te
vahvistaisitte
-"-
ette vahvistaisi
-"-
te
Te
olisitte vahvistaneet
olisitte vahvistanut
ette olisi vahvistaneet
ette olisi vahvistanut
he vahvistaisivat eivät vahvistaisi he olisivat vahvistaneet eivät olisi vahvistaneet
passiivi vahvistettaisiin ei vahvistettaisi passiivi olisi vahvistettu ei olisi vahvistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vahvistanen en vahvistane minä lienen vahvistanut en liene vahvistanut
sinä vahvistanet et vahvistane sinä lienet vahvistanut et liene vahvistanut
hän vahvistanee ei vahvistane hän lienee vahvistanut ei liene vahvistanut
me vahvistanemme emme vahvistane me lienemme vahvistaneet emme liene vahvistaneet
te
Te
vahvistanette
-"-
ette vahvistane
-"-
te
Te
lienette vahvistaneet
lienette vahvistanut
ette liene vahvistaneet
ette liene vahvistanut
he vahvistanevat eivät vahvistane he lienevät vahvistaneet eivät liene vahvistaneet
passiivi vahvistettaneen ei vahvistettane passiivi lienee vahvistettu ei liene vahvistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vahvista älä vahvista sinä
hän vahvistakoon älköön vahvistako hän olkoon vahvistanut älköön olko vahvistanut
me vahvistakaamme älkäämme vahvistako me
te
Te
vahvistakaa
-"-
älkää vahvistako
-"-
te
Te
he vahvistakoot älkööt vahvistako he olkoot vahvistaneet älkööt olko vahvistaneet
passiivi vahvistettakoon älköön vahvistettako passiivi olkoon vahvistettu älköön olko vahvistettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vahvistaa preesens vahvistava vahvistettava
pitkä 1. vahvistaakseen1 perfekti vahvistanut vahvistettu
2. inessiivi vahvistaessa2 vahvistettaessa agentti vahvistama4
instruktiivi vahvistaen kielteinen agentti vahvistamaton
3. inessiivi vahvistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vahvistamasta
illatiivi vahvistamaan
adessiivi vahvistamalla
abessiivi vahvistamatta
instruktiivi vahvistaman vahvistettaman
4. nominatiivi vahvistaminen
partitiivi vahvistamista
5 vahvistamaisillaan3