Liite:Verbitaivutus/suomi/vaihtua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo vaihdu-
vahva vokaalivartalo vaihtu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaihdun en vaihdu minä olen vaihtunut en ole vaihtunut
sinä vaihdut et vaihdu sinä olet vaihtunut et ole vaihtunut
hän vaihtuu ei vaihdu hän on vaihtunut ei ole vaihtunut
me vaihdumme emme vaihdu me olemme vaihtuneet emme ole vaihtuneet
te
Te
vaihdutte
-"-
ette vaihdu
-"-
te
Te
olette vaihtuneet
olette vaihtunut
ette ole vaihtuneet
ette ole vaihtunut
he vaihtuvat eivät vaihdu he ovat vaihtuneet eivät ole vaihtuneet
passiivi vaihdutaan ei vaihduta passiivi on vaihduttu ei ole vaihduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaihduin en vaihtunut minä olin vaihtunut en ollut vaihtunut
sinä vaihduit et vaihtunut sinä olit vaihtunut et ollut vaihtunut
hän vaihtui ei vaihtunut hän oli vaihtunut ei ollut vaihtunut
me vaihduimme emme vaihtuneet me olimme vaihtuneet emme olleet vaihtuneet
te
Te
vaihduitte
-"-
ette vaihtuneet
ette vaihtunut
te
Te
olitte vaihtuneet
olitte vaihtunut
ette olleet vaihtuneet
ette olleet vaihtunut
he vaihtuivat eivät vaihtuneet he olivat vaihtuneet eivät olleet vaihtuneet
passiivi vaihduttiin ei vaihduttu passiivi oli vaihduttu ei ollut vaihduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaihtuisin en vaihtuisi minä olisin vaihtunut en olisi vaihtunut
sinä vaihtuisit et vaihtuisi sinä olisit vaihtunut et olisi vaihtunut
hän vaihtuisi ei vaihtuisi hän olisi vaihtunut ei olisi vaihtunut
me vaihtuisimme emme vaihtuisi me olisimme vaihtuneet emme olisi vaihtuneet
te
Te
vaihtuisitte
-"-
ette vaihtuisi
-"-
te
Te
olisitte vaihtuneet
olisitte vaihtunut
ette olisi vaihtuneet
ette olisi vaihtunut
he vaihtuisivat eivät vaihtuisi he olisivat vaihtuneet eivät olisi vaihtuneet
passiivi vaihduttaisiin ei vaihduttaisi passiivi olisi vaihduttu ei olisi vaihduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaihtunen en vaihtune minä lienen vaihtunut en liene vaihtunut
sinä vaihtunet et vaihtune sinä lienet vaihtunut et liene vaihtunut
hän vaihtunee ei vaihtune hän lienee vaihtunut ei liene vaihtunut
me vaihtunemme emme vaihtune me lienemme vaihtuneet emme liene vaihtuneet
te
Te
vaihtunette
-"-
ette vaihtune
-"-
te
Te
lienette vaihtuneet
lienette vaihtunut
ette liene vaihtuneet
ette liene vaihtunut
he vaihtunevat eivät vaihtune he lienevät vaihtuneet eivät liene vaihtuneet
passiivi vaihduttaneen ei vaihduttane passiivi lienee vaihduttu ei liene vaihduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vaihdu älä vaihdu sinä
hän vaihtukoon älköön vaihtuko hän olkoon vaihtunut älköön olko vaihtunut
me vaihtukaamme älkäämme vaihtuko me
te
Te
vaihtukaa
-"-
älkää vaihtuko
-"-
te
Te
he vaihtukoot älkööt vaihtuko he olkoot vaihtuneet älkööt olko vaihtuneet
passiivi vaihduttakoon älköön vaihduttako passiivi olkoon vaihduttu älköön olko vaihduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vaihtua preesens vaihtuva vaihduttava
pitkä 1. vaihtuakseen1 perfekti vaihtunut vaihduttu
2. inessiivi vaihtuessa2 vaihduttaessa agentti vaihtuma4
instruktiivi vaihtuen kielteinen agentti vaihtumaton
3. inessiivi vaihtumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vaihtumasta
illatiivi vaihtumaan
adessiivi vaihtumalla
abessiivi vaihtumatta
instruktiivi vaihtuman vaihduttaman
4. nominatiivi vaihtuminen
partitiivi vaihtumista
5 vaihtumaisillaan3

Ì