Liite:Verbitaivutus/suomi/vakauttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo vakauta-
vahva vokaalivartalo vakautta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vakautan en vakauta minä olen vakauttanut en ole vakauttanut
sinä vakautat et vakauta sinä olet vakauttanut et ole vakauttanut
hän vakauttaa ei vakauta hän on vakauttanut ei ole vakauttanut
me vakautamme emme vakauta me olemme vakauttaneet emme ole vakauttaneet
te
Te
vakautatte
-"-
ette vakauta
-"-
te
Te
olette vakauttaneet
olette vakauttanut
ette ole vakauttaneet
ette ole vakauttanut
he vakauttavat eivät vakauta he ovat vakauttaneet eivät ole vakauttaneet
passiivi vakautetaan ei vakauteta passiivi on vakautettu ei ole vakautettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vakautin en vakauttanut minä olin vakauttanut en ollut vakauttanut
sinä vakautit et vakauttanut sinä olit vakauttanut et ollut vakauttanut
hän vakautti ei vakauttanut hän oli vakauttanut ei ollut vakauttanut
me vakautimme emme vakauttaneet me olimme vakauttaneet emme olleet vakauttaneet
te
Te
vakautitte
-"-
ette vakauttaneet
ette vakauttanut
te
Te
olitte vakauttaneet
olitte vakauttanut
ette olleet vakauttaneet
ette olleet vakauttanut
he vakauttivat eivät vakauttaneet he olivat vakauttaneet eivät olleet vakauttaneet
passiivi vakautettiin ei vakautettu passiivi oli vakautettu ei ollut vakautettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vakauttaisin en vakauttaisi minä olisin vakauttanut en olisi vakauttanut
sinä vakauttaisit et vakauttaisi sinä olisit vakauttanut et olisi vakauttanut
hän vakauttaisi ei vakauttaisi hän olisi vakauttanut ei olisi vakauttanut
me vakauttaisimme emme vakauttaisi me olisimme vakauttaneet emme olisi vakauttaneet
te
Te
vakauttaisitte
-"-
ette vakauttaisi
-"-
te
Te
olisitte vakauttaneet
olisitte vakauttanut
ette olisi vakauttaneet
ette olisi vakauttanut
he vakauttaisivat eivät vakauttaisi he olisivat vakauttaneet eivät olisi vakauttaneet
passiivi vakautettaisiin ei vakautettaisi passiivi olisi vakautettu ei olisi vakautettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vakauttanen en vakauttane minä lienen vakauttanut en liene vakauttanut
sinä vakauttanet et vakauttane sinä lienet vakauttanut et liene vakauttanut
hän vakauttanee ei vakauttane hän lienee vakauttanut ei liene vakauttanut
me vakauttanemme emme vakauttane me lienemme vakauttaneet emme liene vakauttaneet
te
Te
vakauttanette
-"-
ette vakauttane
-"-
te
Te
lienette vakauttaneet
lienette vakauttanut
ette liene vakauttaneet
ette liene vakauttanut
he vakauttanevat eivät vakauttane he lienevät vakauttaneet eivät liene vakauttaneet
passiivi vakautettaneen ei vakautettane passiivi lienee vakautettu ei liene vakautettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vakauta älä vakauta sinä
hän vakauttakoon älköön vakauttako hän olkoon vakauttanut älköön olko vakauttanut
me vakauttakaamme älkäämme vakauttako me
te
Te
vakauttakaa
-"-
älkää vakauttako
-"-
te
Te
he vakauttakoot älkööt vakauttako he olkoot vakauttaneet älkööt olko vakauttaneet
passiivi vakautettakoon älköön vakautettako passiivi olkoon vakautettu älköön olko vakautettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vakauttaa preesens vakauttava vakautettava
pitkä 1. vakauttaakseen1 perfekti vakauttanut vakautettu
2. inessiivi vakauttaessa2 vakautettaessa agentti vakauttama4
instruktiivi vakauttaen kielteinen agentti vakauttamaton
3. inessiivi vakauttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vakauttamasta
illatiivi vakauttamaan
adessiivi vakauttamalla
abessiivi vakauttamatta
instruktiivi vakauttaman vakautettaman
4. vakauttaminen
5 vakauttamaisillaan3