Liite:Verbitaivutus/suomi/varjella

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varjelen en varjele minä olen varjellut en ole varjellut
sinä varjelet et varjele sinä olet varjellut et ole varjellut
hän varjelee ei varjele hän on varjellut ei ole varjellut
me varjelemme emme varjele me olemme varjelleet emme ole varjelleet
te
Te
varjelette
-"-
ette varjele
-"-
te
Te
olette varjelleet
olette varjellut
ette ole varjelleet
ette ole varjellut
he varjelevat eivät varjele he ovat varjelleet eivät ole varjelleet
passiivi varjellaan ei varjella passiivi on varjeltu ei ole varjeltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varjelin en varjellut minä olin varjellut en ollut varjellut
sinä varjelit et varjellut sinä olit varjellut et ollut varjellut
hän varjeli ei varjellut hän oli varjellut ei ollut varjellut
me varjelimme emme varjelleet me olimme varjelleet emme olleet varjelleet
te
Te
varjelitte
-"-
ette varjelleet
ette varjellut
te
Te
olitte varjelleet
olitte varjellut
ette olleet varjelleet
ette olleet varjellut
he varjelivat eivät varjelleet he olivat varjelleet eivät olleet varjelleet
passiivi varjeltiin ei varjeltu passiivi oli varjeltu ei ollut varjeltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varjelisin en varjelisi minä olisin varjellut en olisi varjellut
sinä varjelisit et varjelisi sinä olisit varjellut et olisi varjellut
hän varjelisi ei varjelisi hän olisi varjellut ei olisi varjellut
me varjelisimme emme varjelisi me olisimme varjelleet emme olisi varjelleet
te
Te
varjelisitte
-"-
ette varjelisi
-"-
te
Te
olisitte varjelleet
olisitte varjellut
ette olisi varjelleet
ette olisi varjellut
he varjelisivat eivät varjelisi he olisivat varjelleet eivät olisi varjelleet
passiivi varjeltaisiin ei varjeltaisi passiivi olisi varjeltu ei olisi varjeltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varjellen en varjelle minä lienen varjellut en liene varjellut
sinä varjellet et varjelle sinä lienet varjellut et liene varjellut
hän varjellee ei varjelle hän lienee varjellut ei liene varjellut
me varjellemme emme varjelle me lienemme varjelleet emme liene varjelleet
te
Te
varjellette
-"-
ette varjelle
-"-
te
Te
lienette varjelleet
lienette varjellut
ette liene varjelleet
ette liene varjellut
he varjellevat eivät varjelle he lienevät varjelleet eivät liene varjelleet
passiivi varjeltaneen ei varjeltane passiivi lienee varjeltu ei liene varjeltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä varjele älä varjele sinä
hän varjelkoon älköön varjelko hän olkoon varjellut älköön olko varjellut
me varjelkaamme älkäämme varjelko me
te
Te
varjelkaa
-"-
älkää varjelko
-"-
te
Te
he varjelkoot älkööt varjelko he olkoot varjelleet älkööt olko varjelleet
passiivi varjeltakoon älköön varjeltako passiivi olkoon varjeltu älköön olko varjeltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. varjella preesens varjeleva varjeltava
pitkä 1. varjellakseen1 perfekti varjellut varjeltu
2. inessiivi varjellessa2 varjeltaessa agentti varjelema4
instruktiivi varjellen kielteinen agentti varjelematon
3. inessiivi varjelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi varjelemasta
illatiivi varjelemaan
adessiivi varjelemalla
abessiivi varjelematta
instruktiivi varjeleman varjeltaman
4. nominatiivi varjeleminen
partitiivi varjelemista
5 varjelemaisillaan3