Liite:Verbitaivutus/suomi/veneillä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä veneilen en veneile minä olen veneillyt en ole veneillyt
sinä veneilet et veneile sinä olet veneillyt et ole veneillyt
hän veneilee ei veneile hän on veneillyt ei ole veneillyt
me veneilemme emme veneile me olemme veneilleet emme ole veneilleet
te
Te
veneilette
-"-
ette veneile
-"-
te
Te
olette veneilleet
olette veneillyt
ette ole veneilleet
ette ole veneillyt
he veneilevät eivät veneile he ovat veneilleet eivät ole veneilleet
passiivi veneillään ei veneillä passiivi on veneilty ei ole veneilty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä veneilin en veneillyt minä olin veneillyt en ollut veneillyt
sinä veneilit et veneillyt sinä olit veneillyt et ollut veneillyt
hän veneili ei veneillyt hän oli veneillyt ei ollut veneillyt
me veneilimme emme veneilleet me olimme veneilleet emme olleet veneilleet
te
Te
veneilitte
-"-
ette veneilleet
ette veneillyt
te
Te
olitte veneilleet
olitte veneillyt
ette olleet veneilleet
ette olleet veneillyt
he veneilivät eivät veneilleet he olivat veneilleet eivät olleet veneilleet
passiivi veneiltiin ei veneilty passiivi oli veneilty ei ollut veneilty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä veneilisin en veneilisi minä olisin veneillyt en olisi veneillyt
sinä veneilisit et veneilisi sinä olisit veneillyt et olisi veneillyt
hän veneilisi ei veneilisi hän olisi veneillyt ei olisi veneillyt
me veneilisimme emme veneilisi me olisimme veneilleet emme olisi veneilleet
te
Te
veneilisitte
-"-
ette veneilisi
-"-
te
Te
olisitte veneilleet
olisitte veneillyt
ette olisi veneilleet
ette olisi veneillyt
he veneilisivät eivät veneilisi he olisivat veneilleet eivät olisi veneilleet
passiivi veneiltäisiin ei veneiltäisi passiivi olisi veneilty ei olisi veneilty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä veneillen en veneille minä lienen veneillyt en liene veneillyt
sinä veneillet et veneille sinä lienet veneillyt et liene veneillyt
hän veneillee ei veneille hän lienee veneillyt ei liene veneillyt
me veneillemme emme veneille me lienemme veneilleet emme liene veneilleet
te
Te
veneillette
-"-
ette veneille
-"-
te
Te
lienette veneilleet
lienette veneillyt
ette liene veneilleet
ette liene veneillyt
he veneillevät eivät veneille he lienevät veneilleet eivät liene veneilleet
passiivi veneiltäneen ei veneiltäne passiivi lienee veneilty ei liene veneilty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä veneile älä veneile sinä
hän veneilköön älköön veneilkö hän olkoon veneillyt älköön olko veneillyt
me veneilkäämme älkäämme veneilkö me
te
Te
veneilkää
-"-
älkää veneilkö
-"-
te
Te
he veneilkööt älkööt veneilkö he olkoot veneilleet älkööt olko veneilleet
passiivi veneiltäköön älköön veneiltäkö passiivi olkoon veneilty älköön olko veneilty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. veneillä preesens veneilevä veneiltävä
pitkä 1. veneilläkseen1 perfekti veneillyt veneilty
2. inessiivi veneillessä2 veneiltäessä agentti veneilemä4
instruktiivi veneillen kielteinen agentti veneilemätön
3. inessiivi veneilemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi veneilemästä
illatiivi veneilemään
adessiivi veneilemällä
abessiivi veneilemättä
instruktiivi veneilemän veneiltämän
4. nominatiivi veneileminen
partitiivi veneilemistä
5 veneilemäisillään3