Liite:Verbitaivutus/suomi/vieroksua

Vartalot
vokaalivartalo vieroksu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vieroksun en vieroksu minä olen vieroksunut en ole vieroksunut
sinä vieroksut et vieroksu sinä olet vieroksunut et ole vieroksunut
hän vieroksuu ei vieroksu hän on vieroksunut ei ole vieroksunut
me vieroksumme emme vieroksu me olemme vieroksuneet emme ole vieroksuneet
te
Te
vieroksutte
-"-
ette vieroksu
-"-
te
Te
olette vieroksuneet
olette vieroksunut
ette ole vieroksuneet
ette ole vieroksunut
he vieroksuvat eivät vieroksu he ovat vieroksuneet eivät ole vieroksuneet
passiivi vieroksutaan ei vieroksuta passiivi on vieroksuttu ei ole vieroksuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vieroksuin en vieroksunut minä olin vieroksunut en ollut vieroksunut
sinä vieroksuit et vieroksunut sinä olit vieroksunut et ollut vieroksunut
hän vieroksui ei vieroksunut hän oli vieroksunut ei ollut vieroksunut
me vieroksuimme emme vieroksuneet me olimme vieroksuneet emme olleet vieroksuneet
te
Te
vieroksuitte
-"-
ette vieroksuneet
ette vieroksunut
te
Te
olitte vieroksuneet
olitte vieroksunut
ette olleet vieroksuneet
ette olleet vieroksunut
he vieroksuivat eivät vieroksuneet he olivat vieroksuneet eivät olleet vieroksuneet
passiivi vieroksuttiin ei vieroksuttu passiivi oli vieroksuttu ei ollut vieroksuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vieroksuisin en vieroksuisi minä olisin vieroksunut en olisi vieroksunut
sinä vieroksuisit et vieroksuisi sinä olisit vieroksunut et olisi vieroksunut
hän vieroksuisi ei vieroksuisi hän olisi vieroksunut ei olisi vieroksunut
me vieroksuisimme emme vieroksuisi me olisimme vieroksuneet emme olisi vieroksuneet
te
Te
vieroksuisitte
-"-
ette vieroksuisi
-"-
te
Te
olisitte vieroksuneet
olisitte vieroksunut
ette olisi vieroksuneet
ette olisi vieroksunut
he vieroksuisivat eivät vieroksuisi he olisivat vieroksuneet eivät olisi vieroksuneet
passiivi vieroksuttaisiin ei vieroksuttaisi passiivi olisi vieroksuttu ei olisi vieroksuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vieroksunen en vieroksune minä lienen vieroksunut en liene vieroksunut
sinä vieroksunet et vieroksune sinä lienet vieroksunut et liene vieroksunut
hän vieroksunee ei vieroksune hän lienee vieroksunut ei liene vieroksunut
me vieroksunemme emme vieroksune me lienemme vieroksuneet emme liene vieroksuneet
te
Te
vieroksunette
-"-
ette vieroksune
-"-
te
Te
lienette vieroksuneet
lienette vieroksunut
ette liene vieroksuneet
ette liene vieroksunut
he vieroksunevat eivät vieroksune he lienevät vieroksuneet eivät liene vieroksuneet
passiivi vieroksuttaneen ei vieroksuttane passiivi lienee vieroksuttu ei liene vieroksuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vieroksu älä vieroksu sinä
hän vieroksukoon älköön vieroksuko hän olkoon vieroksunut älköön olko vieroksunut
me vieroksukaamme älkäämme vieroksuko me
te
Te
vieroksukaa
-"-
älkää vieroksuko
-"-
te
Te
he vieroksukoot älkööt vieroksuko he olkoot vieroksuneet älkööt olko vieroksuneet
passiivi vieroksuttakoon älköön vieroksuttako passiivi olkoon vieroksuttu älköön olko vieroksuttu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vieroksua preesens vieroksuva vieroksuttava
pitkä 1. vieroksuakseen1 perfekti vieroksunut vieroksuttu
2. inessiivi vieroksuessa2 vieroksuttaessa agentti vieroksuma4
instruktiivi vieroksuen kielteinen agentti vieroksumaton
3. inessiivi vieroksumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vieroksumasta
illatiivi vieroksumaan
adessiivi vieroksumalla
abessiivi vieroksumatta
instruktiivi vieroksuman vieroksuttaman
4. vieroksuminen
5 vieroksumaisillaan3