Liite:Verbitaivutus/suomi/viestiä

Vartalot
vokaalivartalo viesti-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viestin en viesti minä olen viestinyt en ole viestinyt
sinä viestit et viesti sinä olet viestinyt et ole viestinyt
hän viestii ei viesti hän on viestinyt ei ole viestinyt
me viestimme emme viesti me olemme viestineet emme ole viestineet
te
Te
viestitte
-"-
ette viesti
-"-
te
Te
olette viestineet
olette viestinyt
ette ole viestineet
ette ole viestinyt
he viestivät eivät viesti he ovat viestineet eivät ole viestineet
passiivi viestitään ei viestitä passiivi on viestitty ei ole viestitty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viestin en viestinyt minä olin viestinyt en ollut viestinyt
sinä viestit et viestinyt sinä olit viestinyt et ollut viestinyt
hän viesti ei viestinyt hän oli viestinyt ei ollut viestinyt
me viestimme emme viestineet me olimme viestineet emme olleet viestineet
te
Te
viestitte
-"-
ette viestineet
ette viestinyt
te
Te
olitte viestineet
olitte viestinyt
ette olleet viestineet
ette olleet viestinyt
he viestivät eivät viestineet he olivat viestineet eivät olleet viestineet
passiivi viestittiin ei viestitty passiivi oli viestitty ei ollut viestitty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viestisin en viestisi minä olisin viestinyt en olisi viestinyt
sinä viestisit et viestisi sinä olisit viestinyt et olisi viestinyt
hän viestisi ei viestisi hän olisi viestinyt ei olisi viestinyt
me viestisimme emme viestisi me olisimme viestineet emme olisi viestineet
te
Te
viestisitte
-"-
ette viestisi
-"-
te
Te
olisitte viestineet
olisitte viestinyt
ette olisi viestineet
ette olisi viestinyt
he viestisivät eivät viestisi he olisivat viestineet eivät olisi viestineet
passiivi viestittäisiin ei viestittäisi passiivi olisi viestitty ei olisi viestitty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viestinen en viestine minä lienen viestinyt en liene viestinyt
sinä viestinet et viestine sinä lienet viestinyt et liene viestinyt
hän viestinee ei viestine hän lienee viestinyt ei liene viestinyt
me viestinemme emme viestine me lienemme viestineet emme liene viestineet
te
Te
viestinette
-"-
ette viestine
-"-
te
Te
lienette viestineet
lienette viestinyt
ette liene viestineet
ette liene viestinyt
he viestinevät eivät viestine he lienevät viestineet eivät liene viestineet
passiivi viestittäneen ei viestittäne passiivi lienee viestitty ei liene viestitty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä viesti älä viesti sinä
hän viestiköön älköön viestikö hän olkoon viestinyt älköön olko viestinyt
me viestikäämme älkäämme viestikö me
te
Te
viestikää
-"-
älkää viestikö
-"-
te
Te
he viestikööt älkööt viestikö he olkoot viestineet älkööt olko viestineet
passiivi viestittäköön älköön viestittäkö passiivi olkoon viestitty älköön olko viestitty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. viestiä preesens viestivä viestittävä
pitkä 1. viestiäkseen1 perfekti viestinyt viestitty
2. inessiivi viestiessä2 viestittäessä agentti viestimä4
instruktiivi viestien kielteinen agentti viestimätön
3. inessiivi viestimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi viestimästä
illatiivi viestimään
adessiivi viestimällä
abessiivi viestimättä
instruktiivi viestimän viestittämän
4. nominatiivi viestiminen
partitiivi viestimistä
5 viestimäisillään3