Liite:Verbitaivutus/suomi/virtsata

Vartalot
vokaalivartalo virtsaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo virtsat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä virtsaan en virtsaa minä olen virtsannut en ole virtsannut
sinä virtsaat et virtsaa sinä olet virtsannut et ole virtsannut
hän virtsaa ei virtsaa hän on virtsannut ei ole virtsannut
me virtsaamme emme virtsaa me olemme virtsanneet emme ole virtsanneet
te
Te
virtsaatte
-"-
ette virtsaa
-"-
te
Te
olette virtsanneet
olette virtsannut
ette ole virtsanneet
ette ole virtsannut
he virtsaavat eivät virtsaa he ovat virtsanneet eivät ole virtsanneet
passiivi virtsataan ei virtsata passiivi on virtsattu ei ole virtsattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä virtsasin en virtsannut minä olin virtsannut en ollut virtsannut
sinä virtsasit et virtsannut sinä olit virtsannut et ollut virtsannut
hän virtsasi ei virtsannut hän oli virtsannut ei ollut virtsannut
me virtsasimme emme virtsanneet me olimme virtsanneet emme olleet virtsanneet
te
Te
virtsasitte
-"-
ette virtsanneet
ette virtsannut
te
Te
olitte virtsanneet
olitte virtsannut
ette olleet virtsanneet
ette olleet virtsannut
he virtsasivat eivät virtsanneet he olivat virtsanneet eivät olleet virtsanneet
passiivi virtsattiin ei virtsattu passiivi oli virtsattu ei ollut virtsattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä virtsaisin en virtsaisi minä olisin virtsannut en olisi virtsannut
sinä virtsaisit et virtsaisi sinä olisit virtsannut et olisi virtsannut
hän virtsaisi ei virtsaisi hän olisi virtsannut ei olisi virtsannut
me virtsaisimme emme virtsaisi me olisimme virtsanneet emme olisi virtsanneet
te
Te
virtsaisitte
-"-
ette virtsaisi
-"-
te
Te
olisitte virtsanneet
olisitte virtsannut
ette olisi virtsanneet
ette olisi virtsannut
he virtsaisivat eivät virtsaisi he olisivat virtsanneet eivät olisi virtsanneet
passiivi virtsattaisiin ei virtsattaisi passiivi olisi virtsattu ei olisi virtsattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä virtsannen en virtsanne minä lienen virtsannut en liene virtsannut
sinä virtsannet et virtsanne sinä lienet virtsannut et liene virtsannut
hän virtsannee ei virtsanne hän lienee virtsannut ei liene virtsannut
me virtsannemme emme virtsanne me lienemme virtsanneet emme liene virtsanneet
te
Te
virtsannette
-"-
ette virtsanne
-"-
te
Te
lienette virtsanneet
lienette virtsannut
ette liene virtsanneet
ette liene virtsannut
he virtsannevat eivät virtsanne he lienevät virtsanneet eivät liene virtsanneet
passiivi virtsattaneen ei virtsattane passiivi lienee virtsattu ei liene virtsattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä virtsaa älä virtsaa sinä
hän virtsatkoon älköön virtsatko hän olkoon virtsannut älköön olko virtsannut
me virtsatkaamme älkäämme virtsatko me
te
Te
virtsatkaa
-"-
älkää virtsatko
-"-
te
Te
he virtsatkoot älkööt virtsatko he olkoot virtsanneet älkööt olko virtsanneet
passiivi virtsattakoon älköön virtsattako passiivi olkoon virtsattu älköön olko virtsattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. virtsata preesens virtsaava virtsattava
pitkä 1. virtsatakseen1 perfekti virtsannut virtsattu
2. inessiivi virtsatessa2 virtsattaessa agentti virtsaama4
instruktiivi virtsaten kielteinen agentti virtsaamaton
3. inessiivi virtsaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi virtsaamasta
illatiivi virtsaamaan
adessiivi virtsaamalla
abessiivi virtsaamatta
instruktiivi virtsaaman virtsattaman
4. nominatiivi virtsaaminen
partitiivi virtsaamista
5 virtsaamaisillaan3