Missä mallinetta käytetään?

 • sanarivillä, välittömästi Substantiivi-otsikon alla

Mitä sanoja varten mallinetta käytetään?

 • kaikille saksan substantiiveille

Yleistä: 1. sarake

 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee sanan suku (maskuliini = "m", feminiini = "f", neutri = "n") tai "mon", jos sana on vain monikossa esiintyvä pluratiivi. Jos sana on substantivoitu adjektiivi, kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen sanan suku eli m, f, n tai mfn, ja toiseen sarakkeeseen adj. Sanan taivutusta ei näytetä sivun oikeassa reunassa vaan alempana artikkelissa, Taivutus-otsikon alla mallineella de-subsadj-taiv.

Yleistä: rinnakkainen monikkomuoto

 • Toimi muuten täysin seuraavissa otsikoissa kerrottavien ohjeiden mukaisesti, mutta kirjoita rinnakkaiselle monikkomuodolle sarake mon2=[monikko] (johon voi kirjoittaa monikon päätteen, jos se muodostuu vain sillä, tai monikkomuodon sellaisenaan, jos vartalossa tapahtuu muutoksia) ja monikon datiivimuodon mahdolliselle n-päätteelle mon2d=n; jos rinnakkainen monikko muodostuu pelkällä päätteellä, voit kirjoittaa mon2-sarakkeeseen pelkän päätteen.
{{de-subs|m|(e)s|e|mon2=Schlämme|mon2d=n}} (artikkelissa Schlamm)
{{de-subs|m|(e)s|s|mon2=e}} (artikkelissa Park)
{{de-subs|f|mon2=se}} (artikkelissa Ananas)

Pluratiivit

 • Jos sanan monikon datiivimuoto ei eroa nominatiivista, jätetään malline sillensä; jos datiivissa on n-pääte, se kirjoitetaan toiseen sarakkeeseen.
{{de-subs|mon}} (artikkelissa Gezeiten)
{{de-subs|mon|n}} (artikkelissa Leute)

Feminiinit

 • Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan monikon pääte; jos päätettä ei tule, sarake jää tyhjäksi:
{{de-subs|f|n}} (artikkelissa Schnecke)
{{de-subs|f|en}} (artikkelissa Zeitung)
{{de-subs|f|nen}} (artikkelissa Prinzessin)
{{de-subs|f|s}} (artikkelissa Kiwi)
{{de-subs|f|se}} (artikkelissa Erlaubnis)
{{de-subs|f}} (artikkelissa Ananas)
 • Jos sana ei esiinny monikossa, toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan katkoviiva:
{{de-subs|f|-}} (artikkelissa Psychologie)
 • Jos sanan vartalossa tapahtuu vokaalimuunnos, toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan monikkomuoto sellaisenaan ja kolmanteen monikon datiivimuodon n-pääte
{{de-subs|f|Agenden}} (artikkelissa Agenda)
{{de-subs|f|Ankünfte|n}} (artikkelissa Ankunft)

Maskuliinit, yksikön genetiivi -es/-s/-(e)s, monikko -e/-er/-en/(ei päätettä)

 • Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan yksikön genetiivin pääte, kolmanteen monikon pääte; jos sana päättyy painottomaan tavuun -er tai -el, kirjoita toiseen sarakkeeseen s ja kolmanteen n:
{{de-subs|m|es|e}} (artikkelissa Witz)
{{de-subs|m|(e)s|e}} (artikkelissa Betrieb)
{{de-subs|m|(e)s|en}} (artikkelissa Staat)
{{de-subs|m|s}} (artikkelissa Schinken)
{{de-subs|m|s|e}} (artikkelissa Abend)
{{de-subs|m|s|en}} (artikkelissa Doktor)
{{de-subs|m|s|n}} (artikkelissa Schauspieler)

Heikot maskuliinit, yksikön akkusatiivi/datiivi/genetiivi -en(s)/-n(s), monikko -en/-n

 • Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan yksikön genetiivin pääte:
{{de-subs|m|n}} (artikkelissa Psychologe)
{{de-subs|m|en}} (artikkelissa Prinz)
 • Jos yksikön genetiivin loppuun tulee n-kirjaimen jälkeen s-kirjain, toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan yksikön genetiivin pääte:
{{de-subs|m|ns}} (artikkelissa Name)
 • Jos sanalla on vaihtoehtoinen vahva yksikön genetiivi, kirjoita sarake gen=(e)s; tällaisilla on usein myös rinnakkainen e-päätteinen monikko, joten kirjoita sarake mon2=e:
{{de-subs|m|en|gen2=(e)s|mon2=e}} (artikkelissa Magnet)

Maskuliinit, yksikön genetiivi -es/-s/-(e)s, monikossa vartalo- tai vokaalimuunnos

 • Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan yksikön genetiivin pääte, kolmanteen monikkomuoto sellaisenaan, neljänteen n, jos monikon datiivi vaatii sitä:
{{de-subs|m|es|Sätze|n}} (artikkelissa Satz)
{{de-subs|m|s|Läden}} (artikkelissa Laden)
{{de-subs|m|s|Vögel|n}} (artikkelissa Vogel)
{{de-subs|m|(e)s|Anträge|n}} (artikkelissa Antrag)

Maskuliinit, yksikön nominatiivi ja genetiivi identtiset, monikossa vartalo- tai vokaalimuunnos

 • Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan monikkomuoto sellaisenaan:
{{de-subs|m|Aphorismen}} (artikkelissa Aphorismus)

Maskuliinit, kaikki taivutusmuodot yksikössä ja monikossa identtisiä

 • Toinen sarake jätetään tyhjäksi:
{{de-subs|m}} (artikkelissa Kasus)

Maskuliinit, yksikkömuodot identtisiä, ei monikkoa

 • Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan yksikön genetiivin pääte ja kolmanteen katkoviiva; jos yksikön genetiivi on identtinen nominatiivin kanssa, katkoviiva tulee toiseen sarakkeeseen:
{{de-subs|m|-}} (artikkelissa Agnostizismus)

Neutrit

Neutrit, yksikön genetiivi -es/-s/-(e)s, monikko -e/-er/-en/(ei päätettä)

 • Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan yksikön genetiivin pääte, kolmanteen monikon pääte; jos sana päättyy painottomaan tavuun -er tai -el, kirjoita toiseen sarakkeeseen s ja kolmanteen n:
{{de-subs|n|es|e}} (artikkelissa Suffix)
{{de-subs|n|(e)s|e}} (artikkelissa Tier)
{{de-subs|n|(e)s|en}} (artikkelissa Bett)
{{de-subs|n|s}} (artikkelissa Mädchen)
{{de-subs|n|s|e}} (artikkelissa Benzin)
{{de-subs|n|s|n}} (artikkelissa Viertel)

Neutrit, yksikön genetiivi -es/-s/-(e)s, monikossa vartalomuutos

 • Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan yksikön genetiivin pääte, kolmanteen monikko sellaisenaan; jos monikon datiiviin tulee -n-pääte, kirjoita neljänteen n:
{{de-subs|n|es|Häuser|n}} (artikkelissa Haus)

Neutrit, kielten nimet

 • Mallineita käytetään näin niiden kielten kanssa, jotka päättyvät -(i)sch-päätteeseen ja joiden taivutus riippuu siitä, käytetäänkö sanan edellä määräistä artikkelia. Kirjoita toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan kieli:
{{de-subs|n|kieli}} (artikkelissa Finnisch)