Malline:es-verbi

Template-info.png


Missä?

  • sanarivillä, välittömästi Verbi-otsikon alla

Mille sanoille?

Käyttö

1
  • jos verbissä ei tapahdu oikeinkirjoitus- eikä diftongimuutosta, ensimmäiseen kirjoitetaan verbin taivutusluokka (-ar = 1, -er = 2, -ir = 3); jos verbin preteriti on epäsäännöllinen, kirjoitetaan neljänteen sarakkeeseen epäs
{{es-verbi|1}} (artikkelissa hablar)
{{es-verbi|1|epäs}} (artikkelissa estar)
{{es-verbi|2}} (artikkelissa comer)
{{es-verbi|2|epäs}} (artikkelissa tener)
{{es-verbi|3}} (artikkelissa vivir)
{{es-verbi|3|epäs}} (artikkelissa venir)
2
  • jos verbissä tapahtuu oikeinkirjoitusmuutos (ja mahdollisia ääntämismuutoksia), verbin ilman viimeisiä kirjaimia ensimmäiseen ja toiseen loput alla olevien esimerkkien mukaan:
{{es-verbi|abri|gar}} (artikkelissa abrigar)
{{es-verbi|apli|car}} (artikkelissa aplicar)
{{es-verbi|acent|uar}} (artikkelissa acentuar)
{{es-verbi|organi|zar}} (artikkelissa organizar)
{{es-verbi|enloque|cer}} (verbit, joiden -c- muuttuu muotoon -zc-, jos seuraavana tulee a; artikkelissa enloquecer)
{{es-verbi|relu|cir}} (verbit, joiden -c- muuttuu muotoon -zc-, jos seuraavana tulee a; artikkelissa relucir)
{{es-verbi|incl|uir}} (verbit, joiden -ui- muuttuu muotoon -uy-, jos seuraavana tulee a tai e; artikkelissa incluir)
3
  • jos verbissä tapahtuu diftongiutumista, kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen taivutusluokka ja toiseen dif; jos sekä verbin infinitiivi on -gar-päätteinen että verbissä tapahtuu diftongiutumista, ks. ohjeet alta:
{{es-verbi|1|dif}} (artikkelissa contar)
{{es-verbi|2|dif}} (artikkelissa extender)
{{es-verbi|ju|gar|dif}} (artikkelissa jugar)
{{es-verbi|se|guir|dif}} (artikkelissa seguir)


es-verbi