Missä?

  • sanarivillä, välittömästi Verbi-otsikon alla

Mille sanoille?

Käyttö

{{es-verbi|?}}
1
  • jos verbissä ei tapahdu oikeinkirjoitus- eikä diftongimuutosta, ensimmäiseen kirjoitetaan verbin taivutusluokka (-ar = 1, -er = 2, -ir = 3); jos verbin preteriti tai partisiipin perfekti on epäsäännöllinen, kirjoitetaan toiseen sarakkeeseen epäs
{{es-verbi|1}} (artikkelissa hablar)
{{es-verbi|1|epäs}} (artikkelissa estar)
{{es-verbi|2}} (artikkelissa comer)
{{es-verbi|2|epäs}} (artikkelissa poner)
{{es-verbi|3}} (artikkelissa vivir)
{{es-verbi|3|epäs}} (artikkelissa conducir)
2
  • jos verbissä tapahtuu oikeinkirjoitusmuutos (ja mahdollisia ääntämismuutoksia), verbin ilman viimeisiä kirjaimia ensimmäiseen ja toiseen loput alla olevien esimerkkien mukaan:
{{es-verbi|abri|gar}} (artikkelissa abrigar)
{{es-verbi|apli|car}} (artikkelissa aplicar)
{{es-verbi|acent|uar}} (artikkelissa acentuar)
{{es-verbi|organi|zar}} (artikkelissa organizar)
{{es-verbi|enloque|cer}} (verbit, joiden -c- muuttuu muotoon -zc-, jos seuraavana tulee o tai a; artikkelissa enloquecer)
{{es-verbi|relu|cir}} (verbit, joiden -c- muuttuu muotoon -zc-, jos seuraavana tulee o tai a; artikkelissa relucir)
{{es-verbi|resar|cir|z}} (verbit, joiden -c- muuttuu muotoon -z-, jos seuraavana tulee o tai a; artikkelissa resarcir)
{{es-verbi|incl|uir}} (verbit, joiden -ui- muuttuu muotoon -uy-, jos seuraavana tulee o, ó, a tai e; artikkelissa incluir)
{{es-verbi|ar|güir}} (samankaltainen kuin edellä; verbit, joiden -u- lausutaan g:n jälkeen; artikkelissa argüir)
{{es-verbi|extin|guir}} (verbit, joiden -g- lausutaan g:nä joka paikassa; artikkelissa extinguir)
{{es-verbi|engu|llir}} (verbit, joiden gerundissa sekä indikatiivin preteritin yksikön ja monikon 3. persoonassa ennen e-kirjainta ei tule i-kirjainta; artikkelissa engullir)
3
  • jos verbissä tapahtuu diftongiutumista, kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen taivutusluokka ja toiseen dif; jos sekä verbin infinitiivi on -gar- tai -guir-päätteinen että verbissä tapahtuu diftongiutumista, ks. ohjeet alta:
{{es-verbi|1|dif|o|ue}} (artikkelissa contar)
{{es-verbi|2|dif|e|ie}} (artikkelissa extender)
{{es-verbi|2|dif|e|ie|epäs}} (artikkelissa tener)
{{es-verbi|3|dif|e|i|i}} (artikkelissa pedir; pide, pidió)
{{es-verbi|3|dif|e|ie|i}} (artikkelissa advertir; advierte, advirtió)
{{es-verbi|3|dif|o|ue|u}} (artikkelissa dormir; duerme, durmió)
{{es-verbi|3|dif|e|ie|epäs}} (artikkelissa venir)
{{es-verbi|ju|gar|dif|u|ue}} (artikkelissa jugar)
{{es-verbi|se|guir|dif|e|i|i}} (artikkelissa seguir)
{{es-verbi|te|ñir|dif|e|i|i}} (artikkelissa teñir)