Malline:et-verbi/ohje

Template-X.svg Tätä mallinetta ei ole dokumentoitu tai se ei toimi ohjeiden mukaan. Älä lisää uusiin artikkeleihin ennen kuin ongelmat on korjattu.
Tämä on mallineen et-verbi ohjesivu.
Tässä kerrotaan tietoja mallineen käyttämisestä ja parametreista.

Missä?

  • sanarivillä

Mille sanoille?

Käyttö

1
  1. ensimmäiseen sarakkeeseen verbin ma-infinitiivin (eli hakusanamuodon) kaksi ensimmäistä kirjainta
  2. toiseen sarakkeeseen verbin ma-infinitiivinloput kirjaimet
  3. kolmanteen sarakkeeseen (Eesti õigekeelsussõnaraamat -sanakirjan vuoden 2013 painoksen tietojen perusteella)
  4. da-sarakkeeseen verbin da-infinitiivi (da=[tähän da-infinitiivi])
  5. viitattu-sarakkeeseen päivämäärä, jolloin tarkistit sanan taivutustyypin em. Eesti õigekeelsussõnaraamat -sanakirjasta (esim. viitattu=11.5.2017)
2
  • jos verbillä ei ole omaa taivutusliitettä (kuten esim. verbillä elama), kirjoita sarake taiv=-
Viitteet-osio
  • Muista kirjoittaa artikkelin loppuun (aivan artikkelin loppuun, viimeisenkin kielen osion jälkeen) Viitteet-osio seuraavasti, sen alle tulee linkki Eesti õigekeelsussõnaraamat -sanakirjaan:
==Viitteet==
<references/>