Malline:fi-adj

(Ohjattu sivulta Malline:fi+adj)
Template-info.png

Missä?Muokkaa

Sanarivillä heti Adjektiivi-otsikon jälkeen.

Mille sanoille?Muokkaa

Suomen adjektiiveille. Korvaa rikkinäisen mallineen fi-adj.

KäyttöMuokkaa

Sanat, joilla on vertailumuodotMuokkaa

Parametrit:

 1. kaksi ensimmäistä kirjainta
 2. loput kirjaimet pois lukien seuraavaan parametriin tulevat
  • jos sana päättyy vokaaliin, lopun vokaalit
   Esim. vapaaaa, äkeä
  • jos sana päättyy konsonanttiin, loppu sitä edeltävistä konsonanteista alkaen
   Esim. kallisis, kitsasas
  • jos sanassa on astevaihtelua, astevaihtelullisesta konsonantista alkaen
   Esim. rietastas, tehotonton
  • kuitenkin aina vähintää siitä asti missä taivutusmuoto muuttuu
   Esim. sininennen
 3. taivutustyypin numero, jos tarpeen

Poikkeukselliset tai harvinaiset taivutukset voi antaa parametreilla komp (komparatiivi), sup (superlatiivi). Tällöin taivutustyyppi ja astevaihtelutunnus annetaan 1. ja 2. parametrina:

{{fi-adj|10|K|komp=turrempi|sup=turrin}} (sivulla turta)
{{fi-adj|34|komp=alastomampi|sup=alastomin}} (sivulla alaston)

EsimerkkejäMuokkaa

{{fi-adj|vap|aa}} tai {{fi-adj|va|p|aa|17}}
{{fi-adj|äk|eä}} tai {{fi-adj|äk||eä|15}}
{{fi-adj|valm|is}} tai {{fi-adj|va|lm|is|41}}
{{fi-adj|vie|kas}} tai {{fi-adj|vi|e|kas|41|A}}
{{fi-adj|öljyi|nen}} tai {{fi-adj|öl|jyi|nen|38}}

Sanat, joiden vertailumuoto jätetään määrittelemättäMuokkaa

Parametrit:

 1. kaksi ensimmäistä kirjainta
 2. loput kirjaimet
 3. taivutustyypin numero
 4. (mahdollinen astevaihelun tunnus)

EsimerkkejäMuokkaa

{{fi-adj|41}} (sivulla vieras)
{{fi-adj|41|A}} (sivulla viekas)

ʱ

Sanat, joilla ei ole vertailumuotoaMuokkaa

1 sanat joiden pääte paljastaa taivutustyypin
 1. kaksi ensimmäistä kirjainta
 2. loput kirjaimet
 3. pääte joka kertoo automaattisesti mihin taivutustyyppiin sana kuuluu TAI taivutustyypin numero
 4. viiva (-)
2 sanat joiden pääte ei paljasta taivutustyyppiä
 1. kaksi ensimmäistä kirjainta
 2. loput kirjaimet
 3. astevaihtelun alaisilla konsonanteilla varustettu pääte, joka ei kerro mihin taivutustyyppiin sana kuuluu
 4. taivutustyypin numero
 5. viiva (-)

EsimerkkejäMuokkaa

{{fi-adj|valm|is|-}}
{{fi-adj|tuomionvoi|pa|10|-}}

Sanatyyppikohtaiset ohjeetMuokkaa

Joillekin tyypeille riittää pelkkä pääte. Toisille pitää antaa numero tarkennuksen vuoksi. Sanat, joille pelkkä pääte ei riitä eikä numeroa ole annettu menevät luokkaan Adjektiivin taivutus tarkistettava.

-AA-loppuisetMuokkaa

Kirjaimiin aa- ja ää-päättyvät sanat kuuluvat kaikki tyyppiin 17.

{{fi-adj|harm|aa}}

-eA-loppuisetMuokkaa

Kirjaimiin ea ja eä päättyvät sanat kuuluvat kaikki tyyppiin 15.

{{fi-adj|laak|ea}}
{{fi-adj|tymp|eä}}

Taipumattomat:

{{fi-adj|15|-}}

-kA-loppuisetMuokkaa

Adjektiivit, jotka päättyvät -ka ja joiden k katoaa taivutuksessa kuuluvat kaikki(??) luokkan 9-D.

{{fi-adj|raa|ka}}

-kkA-loppuisetMuokkaa

Adjektiivit, jotka päättyvät -kka voivat kuulua tyyppeihin 9-A, 10-A ja 14-A. 10-tyypin kaksitavuiset merkitään luokalla 10e ja useampitavuiset 10a.

{{fi-adj|van|kka|9}}
{{fi-adj|ru|kka|10e}}
{{fi-adj|tana|kka|14}}

-sA-loppuisetMuokkaa

(vai -isa??)

Substantiivista johdetut adjektiivit, jotka päättyvät -sa kuuluvat kaikki tyyppiin 10(a).

{{fi-adj|mielui|sa}}

-ttA-loppuisetMuokkaa

Adjektiivit, jotka päättyvät -tta, kuuluvat kaikki(??) luokkaan 9-C.

{{fi-adj|ma|tta}}

-ntA-loppuisetMuokkaa

Adjektiivit, jotka päättyvät -nta, kuuluvat kaikki(??) luokkaan 9-J.

{{fi-adj|viha|nta}}

-tA-loppuisetMuokkaa

Adjektiivit, jotka päättyvät -ta ja joiden t muuttuu d:ksi taivutuksessa, voivat kuulua luokkiin 9-F tai 10-F.

{{fi-adj|sai|ta|9}}
{{fi-adj|mä|tä|10e}}

-vA-loppuiset partisiipitMuokkaa

Kaikki -va-päätteiset, adjektiiveina käytettävät verbin partisiipin preesensit kuuluvat luokkaan 10.

{{fi-adj|taipu|va}}

Muut -A-loppuisetMuokkaa

Muut A:hin päättyvät adjektiivit voivat olla tyyppejä 9, 10 ja 11. Tyypissä 10 on komparatiivissa kahta eri muotoa: kaksitavuiset taipuvat väljäväljempi, useampitavuiset ankaraankarampi. Näistä käytetään tässä mallineessa tyyppejä 10a ja 10e. Tyyppiä 10a käytetään myös ä-kirjaimen sisältäväistä sanoista.

{{fi-adj|vahva|9}}
{{fi-adj|välj|ä|10e}}
{{fi-adj|ankar|a|10a}}
{{fi-adj|tomer|a|11}}

TODO 11

-de-loppuisetMuokkaa

De-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 48-F.

{{fi-adj|ka|de|48|F}}

Muut -e-loppuisetMuokkaa

Muut e-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki luokkaan 48.

{{fi-adj|terv|e|48}}

-kki-loppuisetMuokkaa

-kki-päättyvät adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 5.

{{fi-adj|xxx|kki}} 

-nki-loppuisetMuokkaa

-nki-päättyvät adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 5.

{{fi-adj|lu|nki}} 

-mpi-loppuisetMuokkaa

-nki-päättyvät adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 16-H.

{{fi-adj|ene|mpi}} 

-si-loppuisetMuokkaa

-si-päättyvät adjektiivit, jotka taipuvat -dempi, -sin, kuuluvat kaikki(??) luokkaan 27.

{{fi-adj|to|si}} 

-tti-loppuisetMuokkaa

-tti-päättyvät adjektiivit, jotka taipuvat -timpi, -tein, kuuluvat kaikki(??) luokkaan 5-C.

{{fi-adj|väär|tti}} 

-nti-loppuisetMuokkaa

??

Muut -ti-loppuisetMuokkaa

-ti-päättyvät adjektiivit, jotka taipuvat -dimpi, -dein, kuuluvat kaikki(??) luokkaan 5-F.

{{fi-adj|reh|ti}} 

Muut -i-loppuisetMuokkaa

I:hin päättyvät adjektiivit voivat olla tyyppejä 5, 6 ja 26.

{{fi-adj|radikaal|i|5}}
{{fi-adj|pien|i|26}}
{{fi-adj|pieni|26}}
{{fi-adj|pieni|26|-}}

nen-loppuisetMuokkaa

nen-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki luokkaan 38; jos sanassa on vierasperäisiä konsonanttiyhdistelmiä, jotka aakkostetaan suomalaisittain, kirjoita aakkostettava vartalo ensimmäiseen ja toiseen sarakkeeseen ja kirjoitettava vartalo kolmanteen

{{fi-adj|taannoi|nen}}
{{fi-adj|tšekkiläi|nen}}

-iO-loppuisetMuokkaa

-iO-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 3.

{{fi-adj|main|io}}

-kkO-loppuisetMuokkaa

-kkO-päätteiset adjektiivit

{{fi-adj||kko}}

-nkO-loppuisetMuokkaa

-nkO-päätteiset adjektiivit

{{fi-adj|le|nko}}

-ppo-loppuisetMuokkaa

-ppo-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 1.

{{fi-adj||ppo}}

-ntO-loppuisetMuokkaa

-ntO-päätteiset adjektiivit, joiden t muuttuu n:ksi.

{{fi-adj|he|nto}}

-rtO-loppuisetMuokkaa

-ntO-päätteiset adjektiivit, joiden t muuttuu r:ksi.

{{fi-adj|ma|rto}}

Muut -tO-loppuisetMuokkaa

-tO-päätteiset adjektiivit, joiden t muuttuu d:ksi.

{{fi-adj|lie|to}}

Muut -O-loppuisetMuokkaa

Muut O-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 1.

{{fi-adj|vino|1}}

-ton-loppuisetMuokkaa

-ton-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 34-C.

{{fi-adj|auko|ton}}

-dAs-loppuisetMuokkaa

-dAs-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 41-F.

{{fi-adj|ah|das}}

-kAs-loppuisetMuokkaa

-kAs-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki luokkaan 41-A.

{{fi-adj|kär|käs}}

-tAs-loppuisetMuokkaa

-tAs-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 41-C.

{{fi-adj|rie|tas}}

-pAs-loppuisetMuokkaa

-pAs-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 41-B.

{{fi-adj|val|pas}}

Muut -As-loppuisetMuokkaa

Muut As-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 41.

{{fi-adj|kiiv|as}}

-es-loppuisetMuokkaa

??

-tis-loppuisetMuokkaa

-tis-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 41-C.

{{fi-adj|al|tis}}

Muut -is-loppuisetMuokkaa

Muut -is-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 41.

{{fi-adj|aul|is}}

-nUt-loppuisetMuokkaa

Verbistä johdetut -nUt-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki luokkaan 47.

{{fi-adj|kukki|nut}}

Muut -Ut-loppuisetMuokkaa

Muut -Ut-päätteiset adjektiivit jotka kuuluvat luokkaan 43.

{{fi-adj|oh|ut}}
{{fi-adj|kev|yt}}

Verbistä johdetut -Ut-päätteiset adjektiivit, jotka kuuluvat luokkaan 47.

{{fi-adj|tervetull|ut}}

-kkU-loppuisetMuokkaa

-kkU-päätteiset adjektiivit

{{fi-adj|ken|kku}}

-ltU-loppuisetMuokkaa

Verbistä johdetut adjektiivit, jotka päättyvät -ltU ja joiden t muuttuu l:ksi taivutuksessa kuuluvat kaikki(??) luokkaan 1-??.

{{fi-adj|hemmote|ltu}}

-ttU-loppuisetMuokkaa

-ttU-päättyvät adjektiivit kuuluvat kaikki luokkaan 1-C.

{{fi-adj|vali|ttu}} 

Muut -tU-loppuisetMuokkaa

Verbistä johdetut adjektiivit, jotka päättyvät -tU ja joiden t muuttuu d:ksi taivutuksessa kuuluvat kaikki(??) luokkaan 1-F.

{{fi-adj|valikoi|tu}}

Muut -U-loppuisetMuokkaa

Muu -U-päätteiset adjektiivit kuuluvat kaikki(??) luokkaan 1.

{{fi-adj|vais|u}}

HuomautuksetMuokkaa

 • tyypin 10 sanoille täytyy käyttää muotoa 10a tai 10e, sen mukaan kumpi muoto komparatiivissa esiintyy
{{fi-adj|vakav|a|10a}}
{{fi-adj|tumm|a|10e}}
{{fi-adj|äitel|ä|10a}}