Malline:kard


Käyttö

  • sanaselitysrivillä, #-merkin jälkeen
  • kertoo sanan olevan kardinaaliluku (tavallinen luku)

Luokitus

  • sana luokittuu jos mallineessa on parametri k=kielen ISO-lyhenne
  • jos sana pitää aakkostaa eri tavalla kuin miten sana sellaisenaan aakkostuisi, kirjoitetaan sarake aak eli aak=aakkostettavakirjoitusasu

Esimerkki

{{kard}} (artikkelissa kaksi)

(kardinaaliluku)