Missä?

 • sanarivillä, välittömästi Adjektiivi-otsikon alla

Mille sanoille?

Käyttö

 • Sarakkeet saa jättää kokonaan käyttämättä ainoastaan alla selostetuissa tapauksissa.

Oletko epävarma taivutuskaavasta?

 • Jos et tiedä, miten adjektiivi taipuu, kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen kysymysmerkki (?). Sana aakkostuu tähän luokkaan, josta ne on helposti löydettävissä.

Adjektiivit, jotka taipuvat positiivissa, komparatiivissa ja superlatiivissa

X, -t, -a

 • Jätä sarakkeet kokonaan täyttämättä.
{{sv-adj}} (artikkelissa rik)
 • Jos vertailuasteet muodostetaan adverbeilla mer ja mest, kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen mer.
{{sv-adj|mer}} (artikkelissa finsk)
 • Jos sana ei taivu vertailuasteissa, kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen katkoviiva (-).
{{sv-adj|-}} (artikkelissa tänkbar)

X, -, -a

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen a.
{{sv-adj|a}} (artikkelissa lätt)
 • Jos vertailuasteet muodostetaan adverbeilla mer ja mest, kirjoita toiseen sarakkeeseen mer.
{{sv-adj|a|mer}} (artikkelissa intrigant)

X, -tt, -a

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen tt.
{{sv-adj|tt}} (artikkelissa fri)
 • Jos sana ei taivu vertailuasteissa, kirjoita toiseen sarakkeeseen katkoviiva (-).
{{sv-adj|tt|-|m=-}} (artikkelissa laktosfri)

X, -t, -ma

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen ma.
{{sv-adj|ma}} (artikkelissa dum)
 • Jos vertailuasteet muodostetaan adverbeilla mer ja mest, kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen ma ja toiseen mer.
{{sv-adj|ma|mer}} (artikkelissa fördragsam)

X|d, -t, -da

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen perusmuoto ilman d-kirjainta, toiseen sarakkeeseen d ja kolmanteen sarakkeeseen t.
{{sv-adj|grun|d|t}} (artikkelissa grund)

X|d, -tt, -da

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen perusmuoto ilman d-kirjainta, toiseen sarakkeeseen d ja kolmanteen sarakkeeseen tt.
{{sv-adj|rö|d|tt}} (artikkelissa röd)

X|nn, -nt, -nna

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen perusmuoto ilman nn-loppua ja toiseen sarakkeeseen nn.
{{sv-adj|tu|nn}} (artikkelissa tunn)

X|el, -elt, -la

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen perusmuoto ilman el-päätettä ja toiseen sarakkeeseen el.
{{sv-adj|dunk|el}} (artikkelissa dunkel)

X|er, -ert, -ra

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen perusmuoto ilman er-päätettä ja toiseen sarakkeeseen er.
{{sv-adj|yst|er}} (artikkelissa yster)

X|en, -et, -na

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen perusmuoto ilman en-päätettä ja toiseen sarakkeeseen en.
{{sv-adj|trog|en}} (artikkelissa trogen)
 • Jos vertailuasteet muodostetaan adverbeilla mer ja mest, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen mer.
{{sv-adj|härsk|en|mer}} (artikkelissa härsken)
 • Jos sana ei taivu vertailuasteissa, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen katkoviiva (-).
{{sv-adj|otillåt|en|-}} (artikkelissa otillåten)

1. konjugaation partisiipin perfektit: X|ad, -at, -ade

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen perusmuoto ilman ad-päätettä ja toiseen sarakkeeseen ad.
{{sv-adj|begräns|ad}} (artikkelissa begränsad)
 • Jos sana ei taivu vertailuasteissa, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen katkoviiva (-).
{{sv-adj|obegräns|ad|-}} (artikkelissa obegränsad)

Adjektiivit, jotka eivät taivu yksikön maskuliinissa

 • Kyseessä on adjektiivit, joilla ei voi viitata ihmiseen ja joilla ei siten ole a-muodon rinnalla vaihtoehtoista e-muotoa (esim. den svenske mannen 'ruotsalainen mies').
 • Noudata muuten samoja ohjeita kuin yllä mainituissa tapauksissa, mutta kirjoita sarake m=-.
{{sv-adj|a|m=-}} (artikkelissa brant)
{{sv-adj|-|m=-}} (artikkelissa periodisk)

Adjektiivit, jotka eivät taivu suvussa ja luvussa

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen tpm ja toiseen sarakkeeseen mer.
{{sv-adj|tpm|mer}} (artikkelissa krävande)
 • Jos sana ei taivu edes adverbeilla mer ja mest, kirjoita toiseen sarakkeeseen katkoviiva (-).
{{sv-adj|tpm|-}} (artikkelissa urtida)