Wikisanakirja:Äänestys


Green check.svg Tämä on Wikisanakirjan käytäntö.
Osallistu käytännöstä käytävään keskusteluun. Jos enemmistö kannattaa muutoksia, käytäntöä muutetaan sitä mukaa.

Eräissä Wikisanakirjan ylläpidollisissa tilanteissa vakiintunut toimintatapa on järjestää äänestys käsiteltävästä asiasta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi artikkelien poisto ja ylläpitäjäksi nimittäminen. Äänestyksellä pyritään selvittämään Wikisanakirjan käyttäjien mielipide asiassa.

Äänestys vs. yhteisymmärrysMuokkaa

Useimmissa asioissa Wikisanakirja pyrkii äänestyksen asemesta saavuttamaan yhteisymmärryksen käsiteltävässä asiassa. Näin menetellään esimerkiksi artikkelien sisältöön liittyvissä kiistoissa. Eräissä asioissa, joissa lopputuloksen on oltava jokin ennalta määrätyistä asioista (esimerkiksi poistetaanko artikkeli vai ei), yhteisymmärryksen saavuttaminen ei ole mielekästä eikä usein mahdollistakaan. Silloin turvaudutaan äänestykseen.

Äänestys vs. mielipidetiedusteluMuokkaa

Jos keskustelulla ei saavuteta helposti selvää yhteisymmärrystä, on usein parasta järjestää epämuodollinen, ei-sitova mielipidetiedustelu (straw poll) sitovan äänestyksen sijaan. Mielipidetiedustelulla voidaan kartoittaa muiden käyttäjien kantoja ja se saattaa poistaa tarpeen varsinaiselle äänestykselle. Mielipidetiedusteluilla ei yleensä ole säädettyä kestoaikaa eivätkä niiden tulokset velvoita mihinkään toimenpiteisiin.

Mielipidetiedustelu on tapa hankkia nopeasti kuva jostain kysymyksestä kiinnostuneiden wikipedistien mielipiteistä. Se ei ole varsinainen äänestys eikä sitova. Parhaiten se toimii selvitettäessä vallitseeko jostain asiasta mahdollisesti konsensus. Mielipidetiedustelulla ei tyypillisesti ole ennalta määrättyä kestoa vaan se voi kestää mitä vain muutamasta tunnista ylöspäin. Mielipidetiedustelu saattaa toimia alkuna keskustelulle. Tämä ei ole epäonnistuminen, vaan tarkoittaa, että asiasta pitää keskustella tarkemmin.

Äänestyksen toteutusMuokkaa

Siellä, missä äänestyksiä tarvitaan, ohjeet niiden järjestämiseksi on mainittu. Yleisesti äänestyksillä on miltei aina päättymisaika, jonka jälkeen asiassa ei voi äänestää ja jonka jälkeen äänet lasketaan. Äänestyksen voi aloittaa kuka hyvänsä Wikisanakirjan käyttäjä, mutta tulee muistaa, että ensin on aina pyrittävä yhteisymmärrykseen keskustelun kautta. Kun järjestetään äänestystä erityiskysymyksestä, kuten jonkin käytännön muuttamisesta, on ennen äänestyksen alkua syytä keskustella käytetystä vaalitavasta ja tulosten tulkinnasta. Wikisanakirjassa käytetään tavallisesti äänestyksissä hyväksymisvaalitapaa, kun valinta tehdään usean ehdotuksen tai ehdokkaan välillä, ja mediaaniäänestystä, kun päätetään jostain lukuarvosta. Puutteellisesti suunniteltu äänestys saattaa johtaa erimielisyyksiin sen tuloksesta.

Äänten laskeminenMuokkaa

Tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei huomioida ääntenlaskussa. Mikäli äänestyksen on aloittanut rekisteröimätön käyttäjä, hänen ääntään ei myöskään huomioida ääntenlaskussa.

Kuka saa äänestää?Muokkaa

Pääsääntöisesti äänestyksissä voivat äänestää ja mielipidetiedusteluissa ilmaista kantansa kaikki Wikisanakirjan rekisteröityneet käyttäjät. Tähän on kuitenkin eräitä yleisiä poikkeuksia:

 • Jos äänestys koskee tiettyä henkilöä, kyseinen henkilö itse ei voi osallistua äänestykseen.
 • Äänet jotka ajavat yksilön parasta, Wikisanakirjan parhaan sijasta, saatetaan hylätä ääntenlaskusta. Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa kyseinen ehto täyttyy:
  • Henkilö luo uusia käyttäjätunnuksia manipuloidakseen äänestystä.
  • Käyttäjätunnus on ilmeisesti luotu yksinomaan äänestystä varten.
  • Käyttäjätunnuksen muokkaushistoria koostuu lähinnä artikkeliin liittyvistä muokkauksista.
 • Käyttäjätunnuksen ääni hylätään, jos sen muokkaushistoria äänestyksen alkaessa on lyhyt tai koostuu pääasiassa käyttäjäsivumuokkauksista. Yleisesti muokkaushistoria luokitellaan lyhyeksi, kun artikkeli- ja keskustelusivumuokkausten yhteismäärä jää alle sadan.
 • Käyttäjätunnuksen on oltava vähintään viikon ikäinen äänestyksen alkaessa.

Äänen peruminen ja vaihtaminenMuokkaa

Jos sitä erikseen ei kielletä, oman äänensä saa perua ja myös vaihtaa niin kauan kun äänestys on avoinna. Äänen peruminen tehdään yliviivaamalla (<strike>yliviivaamalla</strike>) entinen ääni. Kun äänestäjä peruu äänensä, hänen täytyy myös muuttaa poistettavan äänensä automaattista numerointia lisäämällä yliviivattavan rivin alussa olevan risuaitamerkin (#) jälkeen kaksoispiste (#:<strike>yliviivaamalla</strike>). Äänen perumisen jälkeen äänestäjä on uudelleen oikeutettu äänestämään mitä vaihtoehtoa tahansa – ikään kuin hän äänestäisi ensimmäistä kertaa.

Äänestyksen keskeyttäminenMuokkaa

Äänioikeutetut voivat keskeyttää äänestyksen konsensuksen turvin seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Äänestys on aloitettu ilman asiaankuuluvaa keskustelua äänestettävästä asiasta, vaalitavasta ja tulosten tulkinnasta (katso Äänestyksen toteutus).
 • Äänestys on aloitettu selvästi turhana tai käytäntöjen vastaisena (siinä esimerkiksi ehdotetaan käytäntöjen vastaisia asioita).
 • Äänestyksen kohteena oleva asia on jo muuten ratkennut äänestyksen aikana (keskusteluilla ja muutoksilla on saatu selvää enemmistöä tyydyttävä tulos).
 • Äänestyksen lopputulos on etukäteen täysin selvä (ks. Lumipallo helvetissä).
 • Äänestysasetelma on niin sekava, että äänestyksen tulosta ei voida yksiselitteisesti panna toimeen (tarvittaessa järjestetään uusi selkeämmin vaihtoehdot kuvaava äänestys).
 • Äänestysasetelma on epätarkoituksenmukainen – äänestys esimerkiksi koskee asiaa, jota ei voida päättää äänestyksellä. (Tilanne on hahmotettava tai lopulta ratkaistavakin keskusteluin.)
 • Äänestyksen kohteena oleva asia on äänestyksen aikana muuttunut niin paljon, että äänestystulosta ei voida pitää käyttökelpoisena ohjaamaan tulevaa toimintaa. (Tällöin tulee tarvittaessa aloittaa uusi äänestys muuttuneen tilanteen pohjalta.)

Katso myösMuokkaa