Italia

muokkaa

essere (epäsäännöllinen, taivutus)

 1. olla
  Luigi è il mio amico.
  Luigi on minun ystäväni.
 2. c'è/ci sono muodostaa eksistentiaalilauseen ('jossakin on jotakin')
  C'è vita oltre la Terra?
  Onko Maan ulkopuolella elämää?
  C'è nessuno?
  Onko siellä ketään?
 3. monien intransitiiviverbien sekä kaikkien refleksiiviverbien perfektin ja pluskvamperfektin apuverbi
  Era morto.
  Hän oli kuollut.
 4. transitiiviverbien passiivin apuverbi
  La lettera è scritta.
  Kirjettä kirjoitetaan. tai Kirje kirjoitetaan.
  La lettera era scritta.
  Kirjettä kirjoitettiin.
  La lettera fu scritta.
  Kirje kirjoitettiin.
  La lettera è stata scritta.
  Kirje on kirjoitettu. tai Kirjettä on kirjoitettu.
  La lettera era stata scritta.
  Kirjettä oli kirjoitettu.
  La lettera fu stata scritta.
  Kirje oli kirjoitettu.