Liite:Adjektiivitaivutus/saksa/kernig

PositiiviMuokkaa

  • attributiiviset muodot:
Vahva taivutus
sijamuoto yksikkö monikko
maskuliini feminiini neutri
nominatiivi kerniger [luo] kernige [luo] kerniges [luo] kernige
akkusatiivi kernigen [luo] kernige kerniges kernige
datiivi kernigem [luo] kerniger kernigem kernigen
genetiivi kernigen kerniger kernigen kerniger
Heikko taivutus
sijamuoto yksikkö monikko
maskuliini feminiini neutri
nominatiivi kernige kernige kernige kernigen
akkusatiivi kernigen kernige kernige kernigen
datiivi kernigen kernigen kernigen kernigen
genetiivi kernigen kernigen kernigen kernigen
Sekataivutus
(artikkelin ein, possessiivipronominien ja pronominin kein jälkeen)
sijamuoto yksikkö monikko
maskuliini feminiini neutri
nominatiivi kerniger kernige kerniges kernigen
akkusatiivi kernigen kernige kerniges kernigen
datiivi kernigen kernigen kernigen kernigen
genetiivi kernigen kernigen kernigen kernigen

KomparatiiviMuokkaa

  • attributiiviset muodot:
Vahva taivutus
sijamuoto yksikkö monikko
maskuliini feminiini neutri
nominatiivi kernigerer [luo] kernigere [luo] kernigeres [luo] kernigere
akkusatiivi kernigeren [luo] kernigere kernigeres kernigere
datiivi kernigerem [luo] kernigerer kernigerem kernigeren
genetiivi kernigeren kernigerer kernigeren kernigerer
Heikko taivutus
sijamuoto yksikkö monikko
maskuliini feminiini neutri
nominatiivi kernigere kernigere kernigere kernigeren
akkusatiivi kernigeren kernigere kernigere kernigeren
datiivi kernigeren kernigeren kernigeren kernigeren
genetiivi kernigeren kernigeren kernigeren kernigeren
Sekataivutus
(artikkelin ein, possessiivipronominien ja pronominin kein jälkeen)
sijamuoto yksikkö monikko
maskuliini feminiini neutri
nominatiivi kernigerer kernigere kernigeres kernigeren
akkusatiivi kernigeren kernigere kernigeres kernigeren
datiivi kernigeren kernigeren kernigeren kernigeren
genetiivi kernigeren kernigeren kernigeren kernigeren

SuperlatiiviMuokkaa

  • predikatiivinen muoto:
yksikkö der/das/die kernigste [luo]
monikko die kernigsten [luo]
(sein-verbin jälkeen yksikössä ja monikossa voidaan käyttää myös ilmaisua am kernigsten)
  • attributiiviset muodot:
Vahva taivutus
sijamuoto yksikkö monikko
maskuliini feminiini neutri
nominatiivi kernigster [luo] kernigste kernigstes [luo] kernigste
akkusatiivi kernigsten kernigste kernigstes kernigste
datiivi kernigstem [luo] kernigster kernigstem kernigsten
genetiivi kernigsten kernigster kernigsten kernigster
Heikko taivutus
sijamuoto yksikkö monikko
maskuliini feminiini neutri
nominatiivi kernigste kernigste kernigste kernigsten
akkusatiivi kernigsten kernigste kernigste kernigsten
datiivi kernigsten kernigsten kernigsten kernigsten
genetiivi kernigsten kernigsten kernigsten kernigsten
Sekataivutus
(possessiivipronominien ja pronominin kein jälkeen)
sijamuoto yksikkö monikko
maskuliini feminiini neutri
nominatiivi kernigster kernigste kernigstes kernigsten
akkusatiivi kernigsten kernigste kernigstes kernigsten
datiivi kernigsten kernigsten kernigsten kernigsten
genetiivi kernigsten kernigsten kernigsten kernigsten