Liite:Verbitaivutus/suomi/adaptoitua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo adaptoidu-
vahva vokaalivartalo adaptoitu-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä adaptoidun en adaptoidu minä olen adaptoitunut en ole adaptoitunut
sinä adaptoidut et adaptoidu sinä olet adaptoitunut et ole adaptoitunut
hän adaptoituu ei adaptoidu hän on adaptoitunut ei ole adaptoitunut
me adaptoidumme emme adaptoidu me olemme adaptoituneet emme ole adaptoituneet
te
Te
adaptoidutte
-"-
ette adaptoidu
-"-
te
Te
olette adaptoituneet
olette adaptoitunut
ette ole adaptoituneet
ette ole adaptoitunut
he adaptoituvat eivät adaptoidu he ovat adaptoituneet eivät ole adaptoituneet
passiivi adaptoidutaan ei adaptoiduta passiivi on adaptoiduttu ei ole adaptoiduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä adaptoiduin en adaptoitunut minä olin adaptoitunut en ollut adaptoitunut
sinä adaptoiduit et adaptoitunut sinä olit adaptoitunut et ollut adaptoitunut
hän adaptoitui ei adaptoitunut hän oli adaptoitunut ei ollut adaptoitunut
me adaptoiduimme emme adaptoituneet me olimme adaptoituneet emme olleet adaptoituneet
te
Te
adaptoiduitte
-"-
ette adaptoituneet
ette adaptoitunut
te
Te
olitte adaptoituneet
olitte adaptoitunut
ette olleet adaptoituneet
ette olleet adaptoitunut
he adaptoituivat eivät adaptoituneet he olivat adaptoituneet eivät olleet adaptoituneet
passiivi adaptoiduttiin ei adaptoiduttu passiivi oli adaptoiduttu ei ollut adaptoiduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä adaptoituisin en adaptoituisi minä olisin adaptoitunut en olisi adaptoitunut
sinä adaptoituisit et adaptoituisi sinä olisit adaptoitunut et olisi adaptoitunut
hän adaptoituisi ei adaptoituisi hän olisi adaptoitunut ei olisi adaptoitunut
me adaptoituisimme emme adaptoituisi me olisimme adaptoituneet emme olisi adaptoituneet
te
Te
adaptoituisitte
-"-
ette adaptoituisi
-"-
te
Te
olisitte adaptoituneet
olisitte adaptoitunut
ette olisi adaptoituneet
ette olisi adaptoitunut
he adaptoituisivat eivät adaptoituisi he olisivat adaptoituneet eivät olisi adaptoituneet
passiivi adaptoiduttaisiin ei adaptoiduttaisi passiivi olisi adaptoiduttu ei olisi adaptoiduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä adaptoitunen en adaptoitune minä lienen adaptoitunut en liene adaptoitunut
sinä adaptoitunet et adaptoitune sinä lienet adaptoitunut et liene adaptoitunut
hän adaptoitunee ei adaptoitune hän lienee adaptoitunut ei liene adaptoitunut
me adaptoitunemme emme adaptoitune me lienemme adaptoituneet emme liene adaptoituneet
te
Te
adaptoitunette
-"-
ette adaptoitune
-"-
te
Te
lienette adaptoituneet
lienette adaptoitunut
ette liene adaptoituneet
ette liene adaptoitunut
he adaptoitunevat eivät adaptoitune he lienevät adaptoituneet eivät liene adaptoituneet
passiivi adaptoiduttaneen ei adaptoiduttane passiivi lienee adaptoiduttu ei liene adaptoiduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä adaptoidu älä adaptoidu sinä
hän adaptoitukoon älköön adaptoituko hän olkoon adaptoitunut älköön olko adaptoitunut
me adaptoitukaamme älkäämme adaptoituko me
te
Te
adaptoitukaa
-"-
älkää adaptoituko
-"-
te
Te
he adaptoitukoot älkööt adaptoituko he olkoot adaptoituneet älkööt olko adaptoituneet
passiivi adaptoiduttakoon älköön adaptoiduttako passiivi olkoon adaptoiduttu älköön olko adaptoiduttu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. adaptoitua preesens adaptoituva adaptoiduttava
pitkä 1. adaptoituakseen1 perfekti adaptoitunut adaptoiduttu
2. inessiivi adaptoituessa2 adaptoiduttaessa agentti adaptoituma4
instruktiivi adaptoituen kielteinen agentti adaptoitumaton
3. inessiivi adaptoitumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi adaptoitumasta
illatiivi adaptoitumaan
adessiivi adaptoitumalla
abessiivi adaptoitumatta
instruktiivi adaptoituman adaptoiduttaman
4. adaptoituminen
5 adaptoitumaisillaan3