Liite:Verbitaivutus/suomi/ajaa

Vartalot
vokaalivartalo aja-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajan en aja minä olen ajanut en ole ajanut
sinä ajat et aja sinä olet ajanut et ole ajanut
hän ajaa ei aja hän on ajanut ei ole ajanut
me ajamme emme aja me olemme ajaneet emme ole ajaneet
te
Te
ajatte
-"-
ette aja
-"-
te
Te
olette ajaneet
olette ajanut
ette ole ajaneet
ette ole ajanut
he ajavat eivät aja he ovat ajaneet eivät ole ajaneet
passiivi ajetaan ei ajeta passiivi on ajettu ei ole ajettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajoin en ajanut minä olin ajanut en ollut ajanut
sinä ajoit et ajanut sinä olit ajanut et ollut ajanut
hän ajoi ei ajanut hän oli ajanut ei ollut ajanut
me ajoimme emme ajaneet me olimme ajaneet emme olleet ajaneet
te
Te
ajoitte
-"-
ette ajaneet
ette ajanut
te
Te
olitte ajaneet
olitte ajanut
ette olleet ajaneet
ette olleet ajanut
he ajoivat eivät ajaneet he olivat ajaneet eivät olleet ajaneet
passiivi ajettiin ei ajettu passiivi oli ajettu ei ollut ajettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajaisin en ajaisi minä olisin ajanut en olisi ajanut
sinä ajaisit et ajaisi sinä olisit ajanut et olisi ajanut
hän ajaisi ei ajaisi hän olisi ajanut ei olisi ajanut
me ajaisimme emme ajaisi me olisimme ajaneet emme olisi ajaneet
te
Te
ajaisitte
-"-
ette ajaisi
-"-
te
Te
olisitte ajaneet
olisitte ajanut
ette olisi ajaneet
ette olisi ajanut
he ajaisivat eivät ajaisi he olisivat ajaneet eivät olisi ajaneet
passiivi ajettaisiin ei ajettaisi passiivi olisi ajettu ei olisi ajettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajanen en ajane minä lienen ajanut en liene ajanut
sinä ajanet et ajane sinä lienet ajanut et liene ajanut
hän ajanee ei ajane hän lienee ajanut ei liene ajanut
me ajanemme emme ajane me lienemme ajaneet emme liene ajaneet
te
Te
ajanette
-"-
ette ajane
-"-
te
Te
lienette ajaneet
lienette ajanut
ette liene ajaneet
ette liene ajanut
he ajanevat eivät ajane he lienevät ajaneet eivät liene ajaneet
passiivi ajettaneen ei ajettane passiivi lienee ajettu ei liene ajettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä aja älä aja sinä
hän ajakoon älköön ajako hän olkoon ajanut älköön olko ajanut
me ajakaamme älkäämme ajako me
te
Te
ajakaa
-"-
älkää ajako
-"-
te
Te
he ajakoot älkööt ajako he olkoot ajaneet älkööt olko ajaneet
passiivi ajettakoon älköön ajettako passiivi olkoon ajettu älköön olko ajettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ajaa preesens ajava ajettava
pitkä 1. ajaakseen1 perfekti ajanut ajettu
2. inessiivi ajaessa2 ajettaessa agentti ajama4
instruktiivi ajaen kielteinen agentti ajamaton
3. inessiivi ajamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ajamasta
illatiivi ajamaan
adessiivi ajamalla
abessiivi ajamatta
instruktiivi ajaman ajettaman
4. ajaminen
5 ajamaisillaan3