Liite:Verbitaivutus/suomi/alentua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alennun en alennu minä olen alentunut en ole alentunut
sinä alennut et alennu sinä olet alentunut et ole alentunut
hän alentuu ei alennu hän on alentunut ei ole alentunut
me alennumme emme alennu me olemme alentuneet emme ole alentuneet
te
Te
alennutte
-"-
ette alennu
-"-
te
Te
olette alentuneet
olette alentunut
ette ole alentuneet
ette ole alentunut
he alentuvat eivät alennu he ovat alentuneet eivät ole alentuneet
passiivi alennutaan ei alennuta passiivi on alennuttu ei ole alennuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alennuin en alentunut minä olin alentunut en ollut alentunut
sinä alennuit et alentunut sinä olit alentunut et ollut alentunut
hän alentui ei alentunut hän oli alentunut ei ollut alentunut
me alennuimme emme alentuneet me olimme alentuneet emme olleet alentuneet
te
Te
alennuitte
-"-
ette alentuneet
ette alentunut
te
Te
olitte alentuneet
olitte alentunut
ette olleet alentuneet
ette olleet alentunut
he alentuivat eivät alentuneet he olivat alentuneet eivät olleet alentuneet
passiivi alennuttiin ei alennuttu passiivi oli alennuttu ei ollut alennuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alentuisin en alentuisi minä olisin alentunut en olisi alentunut
sinä alentuisit et alentuisi sinä olisit alentunut et olisi alentunut
hän alentuisi ei alentuisi hän olisi alentunut ei olisi alentunut
me alentuisimme emme alentuisi me olisimme alentuneet emme olisi alentuneet
te
Te
alentuisitte
-"-
ette alentuisi
-"-
te
Te
olisitte alentuneet
olisitte alentunut
ette olisi alentuneet
ette olisi alentunut
he alentuisivat eivät alentuisi he olisivat alentuneet eivät olisi alentuneet
passiivi alennuttaisiin ei alennuttaisi passiivi olisi alennuttu ei olisi alennuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alentunen en alentune minä lienen alentunut en liene alentunut
sinä alentunet et alentune sinä lienet alentunut et liene alentunut
hän alentunee ei alentune hän lienee alentunut ei liene alentunut
me alentunemme emme alentune me lienemme alentuneet emme liene alentuneet
te
Te
alentunette
-"-
ette alentune
-"-
te
Te
lienette alentuneet
lienette alentunut
ette liene alentuneet
ette liene alentunut
he alentunevat eivät alentune he lienevät alentuneet eivät liene alentuneet
passiivi alennuttaneen ei alennuttane passiivi lienee alennuttu ei liene alennuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä alennu älä alennu sinä
hän alentukoon älköön alentuko hän olkoon alentunut älköön olko alentunut
me alentukaamme älkäämme alentuko me
te
Te
alentukaa
-"-
älkää alentuko
-"-
te
Te
he alentukoot älkööt alentuko he olkoot alentuneet älkööt olko alentuneet
passiivi alennuttakoon älköön alennuttako passiivi olkoon alennuttu älköön olko alennuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. alentua preesens alentuva alennuttava
pitkä 1. alentuakseen1 perfekti alentunut alennuttu
2. inessiivi alentuessa2 alennuttaessa agentti alentuma4
instruktiivi alentuen kielteinen agentti alentumaton
3. inessiivi alentumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi alentumasta
illatiivi alentumaan
adessiivi alentumalla
abessiivi alentumatta
instruktiivi alentuman alennuttaman
4. nominatiivi alentuminen
partitiivi alentumista
5 alentumaisillaan3