Liite:Verbitaivutus/suomi/aseistaa

Vartalot
vokaalivartalo aseista-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aseistan en aseista minä olen aseistanut en ole aseistanut
sinä aseistat et aseista sinä olet aseistanut et ole aseistanut
hän aseistaa ei aseista hän on aseistanut ei ole aseistanut
me aseistamme emme aseista me olemme aseistaneet emme ole aseistaneet
te
Te
aseistatte
-"-
ette aseista
-"-
te
Te
olette aseistaneet
olette aseistanut
ette ole aseistaneet
ette ole aseistanut
he aseistavat eivät aseista he ovat aseistaneet eivät ole aseistaneet
passiivi aseistetaan ei aseisteta passiivi on aseistettu ei ole aseistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aseistin en aseistanut minä olin aseistanut en ollut aseistanut
sinä aseistit et aseistanut sinä olit aseistanut et ollut aseistanut
hän aseisti ei aseistanut hän oli aseistanut ei ollut aseistanut
me aseistimme emme aseistaneet me olimme aseistaneet emme olleet aseistaneet
te
Te
aseistitte
-"-
ette aseistaneet
ette aseistanut
te
Te
olitte aseistaneet
olitte aseistanut
ette olleet aseistaneet
ette olleet aseistanut
he aseistivat eivät aseistaneet he olivat aseistaneet eivät olleet aseistaneet
passiivi aseistettiin ei aseistettu passiivi oli aseistettu ei ollut aseistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aseistaisin en aseistaisi minä olisin aseistanut en olisi aseistanut
sinä aseistaisit et aseistaisi sinä olisit aseistanut et olisi aseistanut
hän aseistaisi ei aseistaisi hän olisi aseistanut ei olisi aseistanut
me aseistaisimme emme aseistaisi me olisimme aseistaneet emme olisi aseistaneet
te
Te
aseistaisitte
-"-
ette aseistaisi
-"-
te
Te
olisitte aseistaneet
olisitte aseistanut
ette olisi aseistaneet
ette olisi aseistanut
he aseistaisivat eivät aseistaisi he olisivat aseistaneet eivät olisi aseistaneet
passiivi aseistettaisiin ei aseistettaisi passiivi olisi aseistettu ei olisi aseistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aseistanen en aseistane minä lienen aseistanut en liene aseistanut
sinä aseistanet et aseistane sinä lienet aseistanut et liene aseistanut
hän aseistanee ei aseistane hän lienee aseistanut ei liene aseistanut
me aseistanemme emme aseistane me lienemme aseistaneet emme liene aseistaneet
te
Te
aseistanette
-"-
ette aseistane
-"-
te
Te
lienette aseistaneet
lienette aseistanut
ette liene aseistaneet
ette liene aseistanut
he aseistanevat eivät aseistane he lienevät aseistaneet eivät liene aseistaneet
passiivi aseistettaneen ei aseistettane passiivi lienee aseistettu ei liene aseistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä aseista älä aseista sinä
hän aseistakoon älköön aseistako hän olkoon aseistanut älköön olko aseistanut
me aseistakaamme älkäämme aseistako me
te
Te
aseistakaa
-"-
älkää aseistako
-"-
te
Te
he aseistakoot älkööt aseistako he olkoot aseistaneet älkööt olko aseistaneet
passiivi aseistettakoon älköön aseistettako passiivi olkoon aseistettu älköön olko aseistettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. aseistaa preesens aseistava aseistettava
pitkä 1. aseistaakseen1 perfekti aseistanut aseistettu
2. inessiivi aseistaessa2 aseistettaessa agentti aseistama4
instruktiivi aseistaen kielteinen agentti aseistamaton
3. inessiivi aseistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi aseistamasta
illatiivi aseistamaan
adessiivi aseistamalla
abessiivi aseistamatta
instruktiivi aseistaman aseistettaman
4. aseistaminen
5 aseistamaisillaan3