Liite:Verbitaivutus/suomi/aueta

verbillä on kaksi taivutusta, jälkimmäinen on tyyliltään vanhahtava

1 muokkaa

Vartalot
vokaalivartalo aukea-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo auet-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aukean en aukea minä olen auennut en ole auennut
sinä aukeat et aukea sinä olet auennut et ole auennut
hän aukeaa ei aukea hän on auennut ei ole auennut
me aukeamme emme aukea me olemme auenneet emme ole auenneet
te
Te
aukeatte
-"-
ette aukea
-"-
te
Te
olette auenneet
olette auennut
ette ole auenneet
ette ole auennut
he aukeavat eivät aukea he ovat auenneet eivät ole auenneet
passiivi auetaan ei aueta passiivi on auettu ei ole auettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aukesin en auennut minä olin auennut en ollut auennut
sinä aukesit et auennut sinä olit auennut et ollut auennut
hän aukesi ei auennut hän oli auennut ei ollut auennut
me aukesimme emme auenneet me olimme auenneet emme olleet auenneet
te
Te
aukesitte
-"-
ette auenneet
ette auennut
te
Te
olitte auenneet
olitte auennut
ette olleet auenneet
ette olleet auennut
he aukesivat eivät auenneet he olivat auenneet eivät olleet auenneet
passiivi auettiin ei auettu passiivi oli auettu ei ollut auettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aukeaisin
(aukeisin)
en aukeaisi
(aukeisi)
minä olisin auennut en olisi auennut
sinä aukeaisit
(aukeisit)
et aukeaisi
(aukeisi)
sinä olisit auennut et olisi auennut
hän aukeaisi
(aukeisi)
ei aukeaisi
(aukeisi)
hän olisi auennut ei olisi auennut
me aukeaisimme
(aukeisimme)
emme aukeaisi
(aukeisi)
me olisimme auenneet emme olisi auenneet
te
Te
aukeaisitte
(aukeisitte)
-"-
ette aukeaisi
(aukeisi)
-"-
te
Te
olisitte auenneet
olisitte auennut
ette olisi auenneet
ette olisi auennut
he aukeaisivat
(aukeisivat )
eivät aukeaisi
(aukeisi)
he olisivat auenneet eivät olisi auenneet
passiivi auettaisiin ei auettaisi passiivi olisi auettu ei olisi auettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä auennen en auenne minä lienen auennut en liene auennut
sinä auennet et auenne sinä lienet auennut et liene auennut
hän auennee ei auenne hän lienee auennut ei liene auennut
me auennemme emme auenne me lienemme auenneet emme liene auenneet
te
Te
auennette
-"-
ette auenne
-"-
te
Te
lienette auenneet
lienette auennut
ette liene auenneet
ette liene auennut
he auennevat eivät auenne he lienevät auenneet eivät liene auenneet
passiivi auettaneen ei auettane passiivi lienee auettu ei liene auettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä aukea älä aukea sinä
hän auetkoon älköön auetko hän olkoon auennut älköön olko auennut
me auetkaamme älkäämme auetko me
te
Te
auetkaa
-"-
älkää auetko
-"-
te
Te
he auetkoot älkööt auetko he olkoot auenneet älkööt olko auenneet
passiivi auettakoon älköön auettako passiivi olkoon auettu älköön olko auettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. aueta preesens aukeava auettava
pitkä 1. auetakseen1 perfekti auennut auettu
2. inessiivi auetessa2 auettaessa agentti aukeama4
instruktiivi aueten kielteinen agentti aukeamaton
3. inessiivi aukeamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi aukeamasta
illatiivi aukeamaan
adessiivi aukeamalla
abessiivi aukeamatta
instruktiivi aukeaman auettaman
4. aukeaminen
5 aukeamaisillaan3


2 muokkaa

Vartalot
vokaalivartalo aukene-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo auet-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aukenen en aukene minä olen auennut en ole auennut
sinä aukenet et aukene sinä olet auennut et ole auennut
hän aukenee ei aukene hän on auennut ei ole auennut
me aukenemme emme aukene me olemme auenneet emme ole auenneet
te
Te
aukenette
-"-
ette aukene
-"-
te
Te
olette auenneet
olette auennut
ette ole auenneet
ette ole auennut
he aukenevat eivät aukene he ovat auenneet eivät ole auenneet
passiivi auetaan ei aueta passiivi on auettu ei ole auettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aukenin en auennut minä olin auennut en ollut auennut
sinä aukenit et auennut sinä olit auennut et ollut auennut
hän aukeni ei auennut hän oli auennut ei ollut auennut
me aukenimme emme auenneet me olimme auenneet emme olleet auenneet
te
Te
aukenitte
-"-
ette auenneet
ette auennut
te
Te
olitte auenneet
olitte auennut
ette olleet auenneet
ette olleet auennut
he aukenivat eivät auenneet he olivat auenneet eivät olleet auenneet
passiivi auettiin ei auettu passiivi oli auettu ei ollut auettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aukenisin en aukenisi minä olisin auennut en olisi auennut
sinä aukenisit et aukenisi sinä olisit auennut et olisi auennut
hän aukenisi ei aukenisi hän olisi auennut ei olisi auennut
me aukenisimme emme aukenisi me olisimme auenneet emme olisi auenneet
te
Te
aukenisitte
-"-
ette aukenisi
-"-
te
Te
olisitte auenneet
olisitte auennut
ette olisi auenneet
ette olisi auennut
he aukenisivat eivät aukenisi he olisivat auenneet eivät olisi auenneet
passiivi auettaisiin ei auettaisi passiivi olisi auettu ei olisi auettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä auennen en auenne minä lienen auennut en liene auennut
sinä auennet et auenne sinä lienet auennut et liene auennut
hän auennee ei auenne hän lienee auennut ei liene auennut
me auennemme emme auenne me lienemme auenneet emme liene auenneet
te
Te
auennette
-"-
ette auenne
-"-
te
Te
lienette auenneet
lienette auennut
ette liene auenneet
ette liene auennut
he auennevat eivät auenne he lienevät auenneet eivät liene auenneet
passiivi auettaneen ei auettane passiivi lienee auettu ei liene auettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä aukene älä aukene sinä
hän auetkoon älköön auetko hän olkoon auennut älköön olko auennut
me auetkaamme älkäämme auetko me
te
Te
auetkaa
-"-
älkää auetko
-"-
te
Te
he auetkoot älkööt auetko he olkoot auenneet älkööt olko auenneet
passiivi auettakoon älköön auettako passiivi olkoon auettu älköön olko auettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. aueta preesens aukeneva auettava
pitkä 1. auetakseen1 perfekti auennut auettu
2. inessiivi auetessa2 auettaessa agentti aukenema4
instruktiivi aueten kielteinen agentti aukenematon
3. inessiivi aukenemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi aukenemasta
illatiivi aukenemaan
adessiivi aukenemalla
abessiivi aukenematta
instruktiivi aukeneman auettaman
4. aukeneminen
5 aukenemaisillaan3