Liite:Verbitaivutus/suomi/edistyä

Vartalot
vokaalivartalo edisty-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edistyn en edisty minä olen edistynyt en ole edistynyt
sinä edistyt et edisty sinä olet edistynyt et ole edistynyt
hän edistyy ei edisty hän on edistynyt ei ole edistynyt
me edistymme emme edisty me olemme edistyneet emme ole edistyneet
te
Te
edistytte
-"-
ette edisty
-"-
te
Te
olette edistyneet
olette edistynyt
ette ole edistyneet
ette ole edistynyt
he edistyvät eivät edisty he ovat edistyneet eivät ole edistyneet
passiivi edistytään ei edistytä passiivi on edistytty ei ole edistytty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edistyin en edistynyt minä olin edistynyt en ollut edistynyt
sinä edistyit et edistynyt sinä olit edistynyt et ollut edistynyt
hän edistyi ei edistynyt hän oli edistynyt ei ollut edistynyt
me edistyimme emme edistyneet me olimme edistyneet emme olleet edistyneet
te
Te
edistyitte
-"-
ette edistyneet
ette edistynyt
te
Te
olitte edistyneet
olitte edistynyt
ette olleet edistyneet
ette olleet edistynyt
he edistyivät eivät edistyneet he olivat edistyneet eivät olleet edistyneet
passiivi edistyttiin ei edistytty passiivi oli edistytty ei ollut edistytty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edistyisin en edistyisi minä olisin edistynyt en olisi edistynyt
sinä edistyisit et edistyisi sinä olisit edistynyt et olisi edistynyt
hän edistyisi ei edistyisi hän olisi edistynyt ei olisi edistynyt
me edistyisimme emme edistyisi me olisimme edistyneet emme olisi edistyneet
te
Te
edistyisitte
-"-
ette edistyisi
-"-
te
Te
olisitte edistyneet
olisitte edistynyt
ette olisi edistyneet
ette olisi edistynyt
he edistyisivät eivät edistyisi he olisivat edistyneet eivät olisi edistyneet
passiivi edistyttäisiin ei edistyttäisi passiivi olisi edistytty ei olisi edistytty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä edistynen en edistyne minä lienen edistynyt en liene edistynyt
sinä edistynet et edistyne sinä lienet edistynyt et liene edistynyt
hän edistynee ei edistyne hän lienee edistynyt ei liene edistynyt
me edistynemme emme edistyne me lienemme edistyneet emme liene edistyneet
te
Te
edistynette
-"-
ette edistyne
-"-
te
Te
lienette edistyneet
lienette edistynyt
ette liene edistyneet
ette liene edistynyt
he edistynevät eivät edistyne he lienevät edistyneet eivät liene edistyneet
passiivi edistyttäneen ei edistyttäne passiivi lienee edistytty ei liene edistytty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä edisty älä edisty sinä
hän edistyköön älköön edistykö hän olkoon edistynyt älköön olko edistynyt
me edistykäämme älkäämme edistykö me
te
Te
edistykää
-"-
älkää edistykö
-"-
te
Te
he edistykööt älkööt edistykö he olkoot edistyneet älkööt olko edistyneet
passiivi edistyttäköön älköön edistyttäkö passiivi olkoon edistytty älköön olko edistytty

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. edistyä preesens edistyvä edistyttävä
pitkä 1. edistyäkseen1 perfekti edistynyt edistytty
2. inessiivi edistyessä2 edistyttäessä agentti edistymä4
instruktiivi edistyen kielteinen agentti edistymätön
3. inessiivi edistymässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi edistymästä
illatiivi edistymään
adessiivi edistymällä
abessiivi edistymättä
instruktiivi edistymän edistyttämän
4. edistyminen
5 edistymäisillään3