Liite:Verbitaivutus/suomi/einehtiä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä einehdin en einehdi minä olen einehtinyt en ole einehtinyt
sinä einehdit et einehdi sinä olet einehtinyt et ole einehtinyt
hän einehtii ei einehdi hän on einehtinyt ei ole einehtinyt
me einehdimme emme einehdi me olemme einehtineet emme ole einehtineet
te
Te
einehditte
-"-
ette einehdi
-"-
te
Te
olette einehtineet
olette einehtinyt
ette ole einehtineet
ette ole einehtinyt
he einehtivät eivät einehdi he ovat einehtineet eivät ole einehtineet
passiivi einehditään ei einehditä passiivi on einehditty ei ole einehditty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä einehdin en einehtinyt minä olin einehtinyt en ollut einehtinyt
sinä einehdit et einehtinyt sinä olit einehtinyt et ollut einehtinyt
hän einehti ei einehtinyt hän oli einehtinyt ei ollut einehtinyt
me einehdimme emme einehtineet me olimme einehtineet emme olleet einehtineet
te
Te
einehditte
-"-
ette einehtineet
ette einehtinyt
te
Te
olitte einehtineet
olitte einehtinyt
ette olleet einehtineet
ette olleet einehtinyt
he einehtivät eivät einehtineet he olivat einehtineet eivät olleet einehtineet
passiivi einehdittiin ei einehditty passiivi oli einehditty ei ollut einehditty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä einehtisin en einehtisi minä olisin einehtinyt en olisi einehtinyt
sinä einehtisit et einehtisi sinä olisit einehtinyt et olisi einehtinyt
hän einehtisi ei einehtisi hän olisi einehtinyt ei olisi einehtinyt
me einehtisimme emme einehtisi me olisimme einehtineet emme olisi einehtineet
te
Te
einehtisitte
-"-
ette einehtisi
-"-
te
Te
olisitte einehtineet
olisitte einehtinyt
ette olisi einehtineet
ette olisi einehtinyt
he einehtisivät eivät einehtisi he olisivat einehtineet eivät olisi einehtineet
passiivi einehdittäisiin ei einehdittäisi passiivi olisi einehditty ei olisi einehditty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä einehtinen en einehtine minä lienen einehtinyt en liene einehtinyt
sinä einehtinet et einehtine sinä lienet einehtinyt et liene einehtinyt
hän einehtinee ei einehtine hän lienee einehtinyt ei liene einehtinyt
me einehtinemme emme einehtine me lienemme einehtineet emme liene einehtineet
te
Te
einehtinette
-"-
ette einehtine
-"-
te
Te
lienette einehtineet
lienette einehtinyt
ette liene einehtineet
ette liene einehtinyt
he einehtinevät eivät einehtine he lienevät einehtineet eivät liene einehtineet
passiivi einehdittäneen ei einehdittäne passiivi lienee einehditty ei liene einehditty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä einehdi älä einehdi sinä
hän einehtiköön älköön einehtikö hän olkoon einehtinyt älköön olko einehtinyt
me einehtikäämme älkäämme einehtikö me
te
Te
einehtikää
-"-
älkää einehtikö
-"-
te
Te
he einehtikööt älkööt einehtikö he olkoot einehtineet älkööt olko einehtineet
passiivi einehdittäköön älköön einehdittäkö passiivi olkoon einehditty älköön olko einehditty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. einehtiä preesens einehtivä einehdittävä
pitkä 1. einehtiäkseen1 perfekti einehtinyt einehditty
2. inessiivi einehtiessä2 einehdittäessä agentti einehtimä4
instruktiivi einehtien kielteinen agentti einehtimätön
3. inessiivi einehtimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi einehtimästä
illatiivi einehtimään
adessiivi einehtimällä
abessiivi einehtimättä
instruktiivi einehtimän einehdittämän
4. nominatiivi einehtiminen
partitiivi einehtimistä
5 einehtimäisillään3