Liite:Verbitaivutus/suomi/helpottaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä helpotan en helpota minä olen helpottanut en ole helpottanut
sinä helpotat et helpota sinä olet helpottanut et ole helpottanut
hän helpottaa ei helpota hän on helpottanut ei ole helpottanut
me helpotamme emme helpota me olemme helpottaneet emme ole helpottaneet
te
Te
helpotatte
-"-
ette helpota
-"-
te
Te
olette helpottaneet
olette helpottanut
ette ole helpottaneet
ette ole helpottanut
he helpottavat eivät helpota he ovat helpottaneet eivät ole helpottaneet
passiivi helpotetaan ei helpoteta passiivi on helpotettu ei ole helpotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä helpotin en helpottanut minä olin helpottanut en ollut helpottanut
sinä helpotit et helpottanut sinä olit helpottanut et ollut helpottanut
hän helpotti ei helpottanut hän oli helpottanut ei ollut helpottanut
me helpotimme emme helpottaneet me olimme helpottaneet emme olleet helpottaneet
te
Te
helpotitte
-"-
ette helpottaneet
ette helpottanut
te
Te
olitte helpottaneet
olitte helpottanut
ette olleet helpottaneet
ette olleet helpottanut
he helpottivat eivät helpottaneet he olivat helpottaneet eivät olleet helpottaneet
passiivi helpotettiin ei helpotettu passiivi oli helpotettu ei ollut helpotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä helpottaisin en helpottaisi minä olisin helpottanut en olisi helpottanut
sinä helpottaisit et helpottaisi sinä olisit helpottanut et olisi helpottanut
hän helpottaisi ei helpottaisi hän olisi helpottanut ei olisi helpottanut
me helpottaisimme emme helpottaisi me olisimme helpottaneet emme olisi helpottaneet
te
Te
helpottaisitte
-"-
ette helpottaisi
-"-
te
Te
olisitte helpottaneet
olisitte helpottanut
ette olisi helpottaneet
ette olisi helpottanut
he helpottaisivat eivät helpottaisi he olisivat helpottaneet eivät olisi helpottaneet
passiivi helpotettaisiin ei helpotettaisi passiivi olisi helpotettu ei olisi helpotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä helpottanen en helpottane minä lienen helpottanut en liene helpottanut
sinä helpottanet et helpottane sinä lienet helpottanut et liene helpottanut
hän helpottanee ei helpottane hän lienee helpottanut ei liene helpottanut
me helpottanemme emme helpottane me lienemme helpottaneet emme liene helpottaneet
te
Te
helpottanette
-"-
ette helpottane
-"-
te
Te
lienette helpottaneet
lienette helpottanut
ette liene helpottaneet
ette liene helpottanut
he helpottanevat eivät helpottane he lienevät helpottaneet eivät liene helpottaneet
passiivi helpotettaneen ei helpotettane passiivi lienee helpotettu ei liene helpotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä helpota älä helpota sinä
hän helpottakoon älköön helpottako hän olkoon helpottanut älköön olko helpottanut
me helpottakaamme älkäämme helpottako me
te
Te
helpottakaa
-"-
älkää helpottako
-"-
te
Te
he helpottakoot älkööt helpottako he olkoot helpottaneet älkööt olko helpottaneet
passiivi helpotettakoon älköön helpotettako passiivi olkoon helpotettu älköön olko helpotettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. helpottaa preesens helpottava helpotettava
pitkä 1. helpottaakseen1 perfekti helpottanut helpotettu
2. inessiivi helpottaessa2 helpotettaessa agentti helpottama4
instruktiivi helpottaen kielteinen agentti helpottamaton
3. inessiivi helpottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi helpottamasta
illatiivi helpottamaan
adessiivi helpottamalla
abessiivi helpottamatta
instruktiivi helpottaman helpotettaman
4. nominatiivi helpottaminen
partitiivi helpottamista
5 helpottamaisillaan3