Liite:Verbitaivutus/suomi/hoksata

Vartalot
vokaalivartalo hoksaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo hoksat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoksaan en hoksaa minä olen hoksannut en ole hoksannut
sinä hoksaat et hoksaa sinä olet hoksannut et ole hoksannut
hän hoksaa ei hoksaa hän on hoksannut ei ole hoksannut
me hoksaamme emme hoksaa me olemme hoksanneet emme ole hoksanneet
te
Te
hoksaatte
-"-
ette hoksaa
-"-
te
Te
olette hoksanneet
olette hoksannut
ette ole hoksanneet
ette ole hoksannut
he hoksaavat eivät hoksaa he ovat hoksanneet eivät ole hoksanneet
passiivi hoksataan ei hoksata passiivi on hoksattu ei ole hoksattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoksasin en hoksannut minä olin hoksannut en ollut hoksannut
sinä hoksasit et hoksannut sinä olit hoksannut et ollut hoksannut
hän hoksasi ei hoksannut hän oli hoksannut ei ollut hoksannut
me hoksasimme emme hoksanneet me olimme hoksanneet emme olleet hoksanneet
te
Te
hoksasitte
-"-
ette hoksanneet
ette hoksannut
te
Te
olitte hoksanneet
olitte hoksannut
ette olleet hoksanneet
ette olleet hoksannut
he hoksasivat eivät hoksanneet he olivat hoksanneet eivät olleet hoksanneet
passiivi hoksattiin ei hoksattu passiivi oli hoksattu ei ollut hoksattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoksaisin en hoksaisi minä olisin hoksannut en olisi hoksannut
sinä hoksaisit et hoksaisi sinä olisit hoksannut et olisi hoksannut
hän hoksaisi ei hoksaisi hän olisi hoksannut ei olisi hoksannut
me hoksaisimme emme hoksaisi me olisimme hoksanneet emme olisi hoksanneet
te
Te
hoksaisitte
-"-
ette hoksaisi
-"-
te
Te
olisitte hoksanneet
olisitte hoksannut
ette olisi hoksanneet
ette olisi hoksannut
he hoksaisivat eivät hoksaisi he olisivat hoksanneet eivät olisi hoksanneet
passiivi hoksattaisiin ei hoksattaisi passiivi olisi hoksattu ei olisi hoksattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoksannen en hoksanne minä lienen hoksannut en liene hoksannut
sinä hoksannet et hoksanne sinä lienet hoksannut et liene hoksannut
hän hoksannee ei hoksanne hän lienee hoksannut ei liene hoksannut
me hoksannemme emme hoksanne me lienemme hoksanneet emme liene hoksanneet
te
Te
hoksannette
-"-
ette hoksanne
-"-
te
Te
lienette hoksanneet
lienette hoksannut
ette liene hoksanneet
ette liene hoksannut
he hoksannevat eivät hoksanne he lienevät hoksanneet eivät liene hoksanneet
passiivi hoksattaneen ei hoksattane passiivi lienee hoksattu ei liene hoksattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hoksaa älä hoksaa sinä
hän hoksatkoon älköön hoksatko hän olkoon hoksannut älköön olko hoksannut
me hoksatkaamme älkäämme hoksatko me
te
Te
hoksatkaa
-"-
älkää hoksatko
-"-
te
Te
he hoksatkoot älkööt hoksatko he olkoot hoksanneet älkööt olko hoksanneet
passiivi hoksattakoon älköön hoksattako passiivi olkoon hoksattu älköön olko hoksattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hoksata preesens hoksaava hoksattava
pitkä 1. hoksatakseen1 perfekti hoksannut hoksattu
2. inessiivi hoksatessa2 hoksattaessa agentti hoksaama4
instruktiivi hoksaten kielteinen agentti hoksaamaton
3. inessiivi hoksaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hoksaamasta
illatiivi hoksaamaan
adessiivi hoksaamalla
abessiivi hoksaamatta
instruktiivi hoksaaman hoksattaman
4. nominatiivi hoksaaminen
partitiivi hoksaamista
5 hoksaamaisillaan3