Liite:Verbitaivutus/suomi/hoonata

Vartalot
vokaalivartalo hoonaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo hoonat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoonaan en hoonaa minä olen hoonannut en ole hoonannut
sinä hoonaat et hoonaa sinä olet hoonannut et ole hoonannut
hän hoonaa ei hoonaa hän on hoonannut ei ole hoonannut
me hoonaamme emme hoonaa me olemme hoonanneet emme ole hoonanneet
te
Te
hoonaatte
-"-
ette hoonaa
-"-
te
Te
olette hoonanneet
olette hoonannut
ette ole hoonanneet
ette ole hoonannut
he hoonaavat eivät hoonaa he ovat hoonanneet eivät ole hoonanneet
passiivi hoonataan ei hoonata passiivi on hoonattu ei ole hoonattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoonasin en hoonannut minä olin hoonannut en ollut hoonannut
sinä hoonasit et hoonannut sinä olit hoonannut et ollut hoonannut
hän hoonasi ei hoonannut hän oli hoonannut ei ollut hoonannut
me hoonasimme emme hoonanneet me olimme hoonanneet emme olleet hoonanneet
te
Te
hoonasitte
-"-
ette hoonanneet
ette hoonannut
te
Te
olitte hoonanneet
olitte hoonannut
ette olleet hoonanneet
ette olleet hoonannut
he hoonasivat eivät hoonanneet he olivat hoonanneet eivät olleet hoonanneet
passiivi hoonattiin ei hoonattu passiivi oli hoonattu ei ollut hoonattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoonaisin en hoonaisi minä olisin hoonannut en olisi hoonannut
sinä hoonaisit et hoonaisi sinä olisit hoonannut et olisi hoonannut
hän hoonaisi ei hoonaisi hän olisi hoonannut ei olisi hoonannut
me hoonaisimme emme hoonaisi me olisimme hoonanneet emme olisi hoonanneet
te
Te
hoonaisitte
-"-
ette hoonaisi
-"-
te
Te
olisitte hoonanneet
olisitte hoonannut
ette olisi hoonanneet
ette olisi hoonannut
he hoonaisivat eivät hoonaisi he olisivat hoonanneet eivät olisi hoonanneet
passiivi hoonattaisiin ei hoonattaisi passiivi olisi hoonattu ei olisi hoonattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hoonannen en hoonanne minä lienen hoonannut en liene hoonannut
sinä hoonannet et hoonanne sinä lienet hoonannut et liene hoonannut
hän hoonannee ei hoonanne hän lienee hoonannut ei liene hoonannut
me hoonannemme emme hoonanne me lienemme hoonanneet emme liene hoonanneet
te
Te
hoonannette
-"-
ette hoonanne
-"-
te
Te
lienette hoonanneet
lienette hoonannut
ette liene hoonanneet
ette liene hoonannut
he hoonannevat eivät hoonanne he lienevät hoonanneet eivät liene hoonanneet
passiivi hoonattaneen ei hoonattane passiivi lienee hoonattu ei liene hoonattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hoonaa älä hoonaa sinä
hän hoonatkoon älköön hoonatko hän olkoon hoonannut älköön olko hoonannut
me hoonatkaamme älkäämme hoonatko me
te
Te
hoonatkaa
-"-
älkää hoonatko
-"-
te
Te
he hoonatkoot älkööt hoonatko he olkoot hoonanneet älkööt olko hoonanneet
passiivi hoonattakoon älköön hoonattako passiivi olkoon hoonattu älköön olko hoonattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hoonata preesens hoonaava hoonattava
pitkä 1. hoonatakseen1 perfekti hoonannut hoonattu
2. inessiivi hoonatessa2 hoonattaessa agentti hoonaama4
instruktiivi hoonaten kielteinen agentti hoonaamaton
3. inessiivi hoonaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hoonaamasta
illatiivi hoonaamaan
adessiivi hoonaamalla
abessiivi hoonaamatta
instruktiivi hoonaaman hoonattaman
4. nominatiivi hoonaaminen
partitiivi hoonaamista
5 hoonaamaisillaan3